Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvem styrer dit liv?

Ugens vidnesbyrd, uge 18 2020. Ef 6,10-18.

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige (Ef 6,10-18).

En søndag, hvor vi var i kirke i en lille flække i det vestlige Jylland kaldet Finderup, kom vores præst under sin prædiken ind på at tale om det at spilde sin tid.

Det var i en sammenhæng med det, at vi var blevet meget betroet. Han refererede til en professor, han havde hørt, som sagde disse ord: “Don’t waste so much time.” Spild ikke så meget tid.

Det kom jeg til at tænke en del over de følgende dage.

Det er så nemt at spilde sin tid, det er så dejligt at side der i sin egen lille verden. Vores egen lille familie er ingen undtagelse, her har elektronikken også indtaget en stor del af vores tankevirksomhed og vores tid.

Min gode ven Mikkel holdt for nogle år siden et seminar i Norge, hvor emnet var det, at vi bliver underholdt ihjel. Der blev talt meget stærkt om mediernes overtagelse af vores tid. Om indvirkningerne, det har i vores liv, samliv, opvækst og i særdeleshed familielivet.

Vi betaler en dyr pris ved at lade de elektroniske mediers frembusen tage styringen i vores liv. Jeg er ikke i tvivl om, at det er kommet for at blive, men vi må være meget på vagt med, hvad vi bruger det til, der er både fornuftig brug og misbrug.
Jeg siger tit til vores børn: Pas på jeres øjne – pas på med, hvad I ser!

Den ondes snigløb mod os er, at ordet til frelse lige så stille glider bort, og vi opdager det ikke, hvis vi ikke er under stadig bøn og anråbelse og beder for de hellige. Stå fast, og bed om villighed til at gå med frelsens evangelium.

“Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker” (Ef 6,7).

Det arbejde, jeg tænker på først, er ikke menighed og mission derfra.

Det hele starter hjemme, om du så bor alene eller har kone og fem børn.

Din næste er din kone først, eller, hvis du bor alene, et familiemedlem eller den første, du møder uden for dit hjem.

Det er her, Satan sætter ind med tidsspilde og optagethed og alt muligt andet, end at vi vidner for hinanden og arbejder på hinandens frelse.

Jeg synes, det er skræmmende, så godt det lykkes den onde at ødelægge familen.

Min datter og jeg sad forleden aften og så nyhederne med et indslag om Valentinsdag, hvor nogle unge piger var ude og feste.

Der var en, der sagde, at det der med tosomhed, det var ikke noget, man så som et mål, men det at feste og være fuld var fint, så måtte man se, hvad tiden sidenhen ville bringe.

Ægteskabet og livslang tosomhed er blevet en klods om benet.

Vi vil underholdes og pleje vores ego, fri for forpligtelser, fri til at pleje vores eget store JEG.

Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.

Kære venner, vi må bøje vore knæ i bøn for hinanden om, at vi må gribe frelsens hjelm og Åndens sværd, så vi med Guds ord kan modstå den onde.

Udgivet af

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.