Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvad vi har i vente

Andagt til 2. søndag i advent. Åb 21,5.

Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!” (Åb 21,5).

Også denne søndag vil vi standse lidt ved det, der også hører adventstiden til, nemlig det, der skal komme engang, og som er nøje forbundet med Jesu genkomst.

Du, som hører Jesus til – lever i troen på ham – du lever også i en forventning om, at en dag kommer Jesus igen, og så bliver alt anderledes. Vi kan ikke vide, om vi vil komme til at opleve Jesu genkomst, men vi ved, at en dag skal vi herfra, og hvis vi lever i livsforbindelse med Jesus, så har vi Skriftens løfter for, at vi når frelst hjem, og at vi skal møde Jesus og se ham ansigt til ansigt.

Jesus giver selv et håndfast løfte til os i Johannesevangeliet 10,28, hvor han siger: “Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt.”

Det er hans får – dem, der hører hans røst og er kendt af Jesus og følger ham – der får dette løfte.

Og hvad er det så, der kommer til at ske engang?

Jo, det hele er sammenfattet i det lille ord fra Johannes’ Åbenbaring, der står ovenover: Han, der sidder på tronen sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!”

Det er ikke hvem som helst, der siger det. Det er ham, der sidder på tronen – den evige, almægtige Gud. Og det, han siger, det kommer til at ske. Det står fast i evighed.

Vi lever i syndens og dødens verden, og alt, hvad vi har med at gøre her, er præget af det. Men en dag bliver det anderledes, nemlig når han, den almægtige Gud, gør alting nyt.

For så er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.

Det har vi ikke evnen til at forestille os, men vi får lov at tro det, som det står.

Hvilken vidunderlig dag, du har i vente, du, som hører Jesus til. Aldrig mere skal du plages af synden og dens konsekvenser, for den findes ikke mere. Det, der var før, er jo forsvundet.

Og så skal du være sammen med Jesus. Intet kan skille dig fra ham mere, og du skal se ham ansigt til ansigt.

Hvor er der meget, der kan fylde tanke og sind i vores liv her. Fylde det så meget, at vi helt glemmer, hvad vi engang har i vente. Men der kommer altså en dag, hvor hjertet aldrig mer skal bæve for muligheden af en syndig lyst. En dag, hvor den sidste tåre er grædt, hvor sorg og smerte og pine og nød ikke findes mere, og hvor døden ikke længere kan true nogen.

I troen på Jesus ejer du det allerede her og nu. Jesus siger det sådan i Joh.3,36: Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.

Men det er skjult for dine øjne nu. Derfor er det så vigtigt at standse for det og læse de løfter, du får lov at leve i. Du må se på Jesus og på alt det, du ejer i ham, for han har vundet det hele til dig. Jesus siger selv, at han har gjort en plads rede til dig, så når du skal her fra engang, så kommer du hjem.

Du kommer hjem til et sted, hvor alt er gjort klar, og hvor ham, der sidder på tronen har gjort alting nyt. Du kommer hjem til Jesus og skal altid være der, hvor han er, og så er alt det gamle glemt, for det findes ikke mere. Hvilken herlig og underfuld dag.

Måtte adventstiden blive en tid for os, hvor vi også ser fremad mod den dag, hvor han, der sidder på tronen, har gjort alting nyt.

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.