Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvad retfærdiggørelse er

Om hvad der får mange til at køre fast i det med kristendom. Om at følge Guds anvisning for at blive kristen.

Livets brød-omslagpdf (3)

Uddrag fra bogen Livets brød (s. 35-36).

Retfærdiggørelse er ikke noget, der sker i dig og mig. Det er noget, der sker hos Gud med henblik på os. Gud tilregner os alt det, som Jesus er og har gjort, og fratager os ansvaret for det, vi selv er og har gjort. Se fx Rom 4,6 og 8: ”Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd.”

Dette sker hos Gud og for Gud med henblik på dig i samme øjeblik, som dit hjerte får tillid til Jesus. Derfor har du syndernes forladelse fra det øjeblik, dit hjerte er rettet mod ham.

I én sum forkynder evangeliet, at Jesus har købt dig fri fra alt, hvad du selv er og har gjort, og at han i egen person og gerning er blevet alt det, som Gud kræver af dig.

Alt dette giver Gud dig for intet. I Rom 3 bruges udtrykket ´uforskyldt´ (gratis), ”af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus” (v 24). Du får altså syndernes forladelse, ikke fordi du bliver anderledes, heller ikke på grund af din syndsbekendelse, men fordi du tager imod det, evangeliet forkynder dig. Se Ef 1,7: ”I ham (Jesus) har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.”

Det fantastiske er, at vi får det for intet. Men det er også det vanskelige. Det strider mod vores naturlige, religiøse følelse, og gang på gang tænker vi, at vi må da selv skulle gøre noget dertil. Nej! Det, du og jeg skal være og gøre som kristne, må ikke stilles op som betingelse for at få syndernes forladelse og nåde hos Gud. Det er en virkning af, at du tror på Jesus.

Her kører mange fast, fordi de gør det, som troen virker, til en forudsætning for troen. Da er det umuligt at få fred med Gud.

Tro Jesus på hans ord! Regn med det, Gud har givet dig i Jesus!

Den, der tager imod evangeliet for intet, får alt. Den derimod, der vil betale for det med sin anger, bøn eller andet, får intet.

Skal jeg da ikke opleve eller føle noget i mit hjerte, spørger du. Det kan du overlade til Gud.

Følger du denne anvisning fra Guds ord, vil du opleve mere, end du nogensinde havde tænkt dig var muligt. Men du må gå den vej, Gud viser dig. Spørger du om vejen til fred med Gud, og Ordet viser dig vejen, så må du gå den. Hvis jeg er ude at rejse og spørger om vejen til et bestemmelsessted og får den at vide, så kommer jeg ikke derhen, hvis jeg følger en anden vej.

Der er stor forskel på at tro på oplevelser, som du forventer, Gud giver dig, og at tro på det, han forkynder dig om Jesus.

Læs mere om det helt grundlæggende ved at være kristen: Køb bogen her.

Udgivet af

Øivind Andersen

Øivind Andersen (1905-1994) var lærer og rektor på Fjellhaug Bibelskole

Øivind Andersen

Øivind Andersen (1905-1994) var lærer og rektor på Fjellhaug Bibelskole