Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hold fast ved evangeliet!

Hebr 2,1. Om den eneste vej til at blive bevaret midt i fristelserne til at falde fra og synke tilbage i loviskhed.

Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det (Hebr 2,1).

Guds tale bør altid fange menneskers opmærksomhed, først og fremmest fordi det er den almægtige, der taler, men også fordi hans tale angår menneskers ve og vel for tid og evighed. Den, som ikke vil låne øre til Guds tale, vil engang bittert fortryde sin letsindighed og vil ikke have andre at rette sin anklage mod end sig selv for den ulykke, der har ramt ham.

Hebræerbrevets forfatter ser dog en grund til endnu mere at give agt på, hvad Herren siger, end den, som altid foreligger. Og grunden er den, at han i de sidste dage har talt til os ved sin søn: “Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn” (Hebr 1,2).

Det vigtigste budskab, som nogensinde er kommet til os, kom med Guds søn. For nu var “dagenes ende” eller “tidens fylde” kommet, hvor dette budskab kunne lyde på jorden: budskabet om frelse, skænket af Gud som en fri nådegave, med andre ord evangeliets budskab. Det er dette ord, Hebræerbrevets forfatter opfordrer os til “så meget mere” at give agt på. For vores evige frelse afhænger af, at vi hører, modtager og fastholder dette budskab. Derfor er det af så stor vigtighed.

Hebræerbrevets forfatter skriver til et folk, som har hørt og modtaget budskabet, og det er ham om at gøre, at de må blive ved det, som de har lært. Der var nemlig en tilbøjelighed hos dem til at vende sig fra evangeliet til den gamle gudstjeneste efter loven.

Fristelsen til at falde fra og drives bort fra evangeliet foreligger til alle tider. Satan ved, at den eneste mulighed for fortabte synderes frelse er at modtage og fastholde evangeliets budskab. Derfor er det ham alt om at gøre at få mennesker drevet bort fra det budskab.

Lad os da tage imod denne opfordring og holde fast ved evangeliet om frelsen ved Jesu Kristi kors. For om himmel og jord forgår, så står det ord fast og taber aldrig sin gyldighed.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 2-2018. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

Udgivet af

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.