Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Høre og gøre

Ugens vidnesbyrd, uge 6 2024. Jak 1,22.

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv (Jak 1,22).

I vores bibel møder vi to slags ord. Det ene taler om at høre og gøre, det andet kun om at høre!

I sin lov siger Gud ikke, at vi kun skal høre hans ord, men vi skal også gøre efter det, han befaler os: ”Følg dem [befalingerne og lovene] derfor omhyggeligt, sådan som Herren jeres Gud har befalet jer” (5 Mos 5,32).

I evangeliet taler Gud derimod kun om at høre, ikke et ord om, hvad vi skal gøre: ”Hør på mig, så skal I leve!” (Es 55,3).

I stedet for at forkynde Guds bud, er vi begyndt at lære vores tilhørere, at vi ikke magter at gøre det, Gud befaler. Vi nøjes med at høre Guds lov og forsøger ikke engang at gøre det, han siger. Vi konstaterer bare som et faktum, at dette er over evne for os og går roligt og uanfægtede videre. Evangeliet forkynder os jo en frelse uden vores gerninger. Hvorfor skal vi så gøre noget?

Men Guds lov er ikke givet til troslærekundskab om vores synd og fortabthed. For det lærer vi ikke på teoriens vej, men på erfaringens vej. Derfor taler lovens ord om at høre og gøre. Og forkynder vi ikke Guds bud, som de lyder, så vi i sandhed og oprigtighed søger at efterleve Guds bud, er vi troløse mod Guds ord. Og vi ender som selvtilfredse farisæere, ikke evangeliske kristne!

Skriften kan gøre os vise til frelse ved troen på Jesus (jf. 2 Tim 3,15). Gælder det så ikke bare om at tro på Jesus? Er det ikke lovisk at tale om at gøre noget?

Så sandt det end er, så begynder dog visdommen med at frygte Herren. Jesus siger det sådan: ”Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem” – han er som den kloge mand (Luk 6,46-49). Det er konklusionen i en tale, hvor Jesus har udlagt lovens ord for disciplene.

Men den, der søger visdom på lovens vej, vil snart erfare, at den vej ikke er enkel. Jo mere han sætter ind på at gøre efter Guds ord, jo mere vil han syes at komme til kort. Jo mere han søger at blive rig i dette, jo fattigere bliver han. Jo mere han søger at blive vis, jo mere bliver han en dåre. Men det er netop denne bitre erfaring, der åbner synderens øre for evangeliet, så han kan høre sig vis til frelse ved troen på Jesus! Evangeliet kan nemlig kun høres i sandhed af fattigere syndere. De andre har vel også ører, men de hører ikke.

Så paradoksalt det end synes, så er det ved at søge at gøre, vi lærer at høre! Og da erfarer vi også, at det kun er ved at høre (evangeliet!), vi sættes i stand til at gøre (Jak 1,25).

Udgivet af

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.