Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Herrens veje

Om hvordan Gud kan lede gennem svære og uforståelige ting, men at de ting er en del af Guds godhed, sandhed og trofasthed.

Sange med hjertet III

Nogle sange bliver til stor hjælp. Måske sætter de ord og billeder på lige netop min situation. Måske rummer de en forkyndelse eller et vidnesbyrd, som lige netop jeg har brug for. Så synger man med – af hele hjertet! I denne serie beder vi forskellige mennesker fortælle om en sang, der betyder noget særligt for dem – til trøst og opmuntring for os alle.

1. Alle Herrens veje er kun
godhed, sandhed, trofasthed.
Også hvor vi ej kan se det,
han vort bedste vil og ved.
Han, som talte vore dage,
inden nogen endnu var,
han, som i al nød og fare,
os på stærke arme bar,
|: se, han vil fremdeles hjælpe,
som han hidtil hjulpet har.:|

2. Kaster vi et blik tilbage
på de år, som svundet er,
var de lyse eller mørke,
samme kærlighed vi ser.
Samme kærlighed, som gav os
alt hvad her vi længtes mod,
og i nåde tog det fra os,
som os her i vejen stod.
|: Samme troskab, samme nåde
Gud os altid finde lod! :|

3. Ser vi fremad, altid samme
kærlighed os følge skal,
bære os på hyrdearme
og bevare os fra fald.
Hvad end dagen med sig bringer,
om end helt vor kraft forgår,
hvordan undervejs det skifter,
om end striden bliver hård,
|: i Guds trofasthed alene
al vor hjælp og velfærd står. :|

4. O, så må vi ej fortvivle
trods al skrøbelighed her,
Gud er mægtig, Gud er trofast,
han til os i nåde ser.
Ej vor vågen, ej vor troskab
strækker til, alene hans.
I vor egen kraft der aldrig
vindes nogen sejerskrans.
|: Han vil daglig med os være,
ingen omsorg er som hans. :|

5. Hver en skillevej i livet
står en løftets stjerne bag:
Nye pligter, nye kampe,
nåde ny til hver en dag.
Sådan var Guds vej fra fordum
kendt af mangen Jesu ven;
i hans hele, vide rige
samme vis jo gælder end.
|: Led os derfor, kære Herre,
som du vil, hver dag igen! :|

Lina Sandell

Min sang

Denne sang af Lina Sandell har fulgt mig siden min ungdom, og jeg har ofte kaldt den for ”min sang”. Som årene er gået, er sangens indhold og vidnesbyrd blot blevet endnu mere bekræftet for mig.

Sammen med sangen har jeg fundet hvile i bibelvers som Sl 23,3: ”Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld”, og Ef 2,10: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

Det kan ofte være svært at finde ind på Guds vej med sit liv. Men hvis vi, som sangen udtrykker det i vers 2, kaster et blik tilbage på de år, som er svundet hen, så står der et tilbage: Guds kærlighed, nåde og troskab er den samme. Selvom vejen ofte har snoet sig underligt, så var hans vej den bedste.

Da jeg f.eks. i sin tid skulle vælge uddannelse, skulle jeg først have en bygningshånd-værkeruddannelse, og valgte tømrerfaget. Min læremester gav mig lov til at læse de tre sidste vintre, hvor der jo var mindre aktivitet.

Men da jeg skulle op til svendeprøve, kunne antallet af måneder i læretiden ikke godkendes, modsat andre af mine studiekammerater i f.eks. murerfaget. Så jeg måtte tage et halvt år mere. Derved blev der efterfølgende et halvt år, inden jeg kunne fortsætte uddannelsen. Hvad skulle jeg bruge det til?

En ven, som lige havde været på Luthersk Missionsforenings Højskole (LMH) sagde: ”Du kan da tage på LMH!”

Som sagt, så gjort, og det har jeg aldrig fortrudt. Ud over det rige åndelige udbytte af opholdet, mødte jeg en pige, som skulle blive min ægtefælle og har været det i nu snart 50 år. Det var tilgiften og blev en bekræftelse af sangen og Sl 23: ”Han vort bedste vil og ved.”

På samme måde kunne jeg fortælle om, hvorfor og hvordan vi kom til at bo, hvor vi bor. Men det er en længere historie.

Tre udsagn om Herren

I første vers står der tre udsagn om Herren: godhed, sandhed, trofasthed.

Godhed

I Sl 31,20 synger David: ”Hvor stor er dog din godhed, som du har gemt til dem, der frygter dig! Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig, for alle menneskers øjne.”

Da Guds ark blev ført ind i det telt i Jerusalem, som David havde rejst til den, sang levitterne en lovsang, hvor de bl.a. synger: ”Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid” (1 Krøn 16,34).

Til den rige rådsherre sagde Jesus: ”Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud” (Mark 10,18).

Sandhed

I Joh 1,16-17 siger Johannes det sådan: ”Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus.”

Og i Joh 14,6 siger Jesus: ”Jeg er vejen, sandheden og livet.”

Trofasthed

Om Moses står der i 5 Mos 34,10 at: ”Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt.” Så vidnesbyrdet fra ham er værd at lægge øre til.

Han siger bl.a. i 5 Mos 32,4: ”Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen.”

Sl 145,17: ”Herren er retfærdig på alle sine veje, han er trofast i alle sine gerninger.”

Sl 36,6: ”Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne.”

I Salme 118 de første fire vers siges fire gange: ”Hans trofasthed varer til evig tid.”

1 Kor 1,9: ”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.”

Modgang og vanskeligheder

En kristen slipper ikke for modgang og vanskeligheder af mange slags. Lina Sandell, forfatteren til denne sang, var selv en prøvet kvinde, ramt af sygdom hele livet. Og hun oplevede sin fars dramatiske død, da hun var med ham ude at sejle på Vänern. Det blev stormvejr, og faderen faldt over bord og druknede.

Der er nok ingen tvivl om, at sygdommen og denne begivenhed har været med til at give hendes sange den dybde, som de har. Derfor er der også hjælp at hente i hendes sange.

Den nok stærkeste oplevelse, jeg har haft med denne sang ligger godt 30 år tilbage. Det var en periode, hvor vi, en flok, havde mødt megen modgang og næsten ikke kunne se nogen vej frem.

Aftnen før min fødselsdag havde vi haft besøg af et par af vore gode venner og var ved at gå i seng lige godt midnat, da vi kunne høre noget sang. Det kunne vi ikke forstå, vi havde da ikke haft tændt for radio eller andet.

Så blev vi klar over, at der stod nogen udenfor og sang: Alle Herrens veje er kun godhed, sandhed, trofasthed.

Det var så en flok venner, som også havde været sammen om aftenen, og nu ville glæde os med denne overraskelse. De kom indenfor, og vi fik sunget sangen færdig og en anden sang af Lina Sandell:

Ved Jesu hjerte trygt det er
trods stormene, som river,
trods alt, som tynge kan mig her,
min fred i ham forbliver.
Og gennem dybe vande her
min Jesus er mig altid nær,
ja, ved hans hjerte trygt det er
trods stormene, som river.

Vi havde en dejlig stund sammen til trøst og opmuntring.

Men hvorfor skal flere af vore venner og bekendte være ramt af sygdom, så de må sidde i kørestol? Andre er ramt af alvorlige sygdomme. Og andre igen møder andre vanskeligheder.

Jeg selv fik for fire år siden diagnosen på en kronisk sygdom. Jeg må indrømme, at jeg/vi spurgte: Hvorfor lige mig, når den kun rammer en ud af hver tusinde? Der gik noget tid, inden det gik rigtig op for os. Men hvor er det godt at kende Herren og at have gode venner og familie i sådan en situation.

Hvor finder jeg hjælpen?

Det kan synes letkøbt at synge: ”Alle Herrens veje er kun godhed, sandhed, trofasthed.”

Men Lina Sandell opfordrer til at se tilbage og tænke på de erfaringer, vi har fået med Herren. Enten det var lyse eller mørke tider, så var det den samme kærlighed, som både gav og tog. Gav os, hvad vi længtes mod. Men også tog det fra os, som stod os i vejen. Alt sammen udtryk for den samme troskab og nåde, som Gud lod os finde.

På samme måde må vi se fremad. Da må vi hvile i, at den samme kærlighed skal følge os, bære os på hyrdearme og bevare os fra fald. Uanset hvad vi skal møde, om vor kraft forsvinder, og striden bliver hård. Så er vor hjælp alene i Guds trofasthed. Selv om vi ikke kan se det, så vil Han vort bedste.

Han har talt vore dage og vil bære os på sine stærke arme. Ja, alle Herrens veje er kun godhed, sandhed, trofasthed. Også hvor vi ikke kan se det, vil og ved Han, hvad der er bedst for os. Han ser alle ting i evighedens lys, og hans veje er højt over vore veje (Es 55,8-9).

Skulle han, som før verden blev grundlagt har udvalgt os i sin enbårne søn til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed, ikke tage sig af os, som Han ser det er bedst for os også i vort jordiske liv?

Personligt har jeg oplevet de helliges fællesskab meget positivt. Jeg har mødt utrolig mange, som har sagt, at de beder for mig, også fra andre steder i landet. Nogle har sendt små hilsner med opmuntringer og et skriftsted, f.eks. Sl 94 v.19: ”Når urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig glad.”

I det hele taget har jeg været meget glad for at læse i Salmernes Bog. Her er utrolig meget hjælp at finde.

Mit ønske skal være, at vi må genopdage nogle af de ”gamle” sange, og at du, som læser dette, kunne få hjælp og trøst også af denne sang.

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Bent Hansen

Bent Hansen, Herning, pensionist.

Bent Hansen

Bent Hansen, Herning, pensionist.