Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Herrens fødselsdag og Herrens dag

Ugens vidnesbyrd, uge 48 2023. Gal 4,4-5. 1 Thess 5,1-2.

– Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår (Gal 4,4-5).

– Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten” (1 Thess 5,1-2).

Adventstiden nærmer sig; den tid på året, hvor vi på en særlig måde forbereder os til at fejre, at Jesus, Guds søn, blev født som menneske her på jorden, men også tiden hvor vi bliver mindet om, at Jesus kommer igen.

Hvorfor sendte Gud sin søn til jorden? Jo, det gjorde Gud, fordi hans skabning, mennesket, havde gjort oprør mod Gud. Og det var et oprør, som betød, at oprørerne, Eva og Adam, skulle dø i deres synder, hvis ikke Gud forbarmede sig. Men Gud er Hellig, og derfor kunne han ikke bare slette eller se væk fra synden, der skulle ske en soning af den.

Nok havde Guds første skabninger hørt, hvad han havde sagt til dem, men slangen, Satan, stillede spørgsmålstegn ved det, og sagde ’mon Gud har sagt’. Vore første forældre valgte at handle imod det, Gud havde sagt. De faldt i synd, og denne synd har vi alle arvet. Gud er en hellig Gud, og det, han har sagt, gælder. Den, der går i mod det, synder mod Gud, og det får det konsekvenser.

Herren Gud står fast ved det ord, han har sagt. Men denne Hellige Gud, er også en kærlig Gud, og kunne ikke se til, at hans skabning, mennesket, der var skabt i hans eget billede, skulle dø og gå evigt fortabt. Derfor forbarmede han sig og lod sin egen søn, Jesus Kristus, føde på jorden som et menneskebarn. Maria fødte Jesus i Betlehem under ringe kår. Jesus levede et liv på jorden som et menneske, men uden synd. På Golgata måtte Jesus lide døden på et kors, ikke for noget forkert han havde gjort, men for alle menneskers synder. Jesus blev født som menneske og døde som menneske i vort sted. Men Jesus var og er også Guds søn, og derfor var han også herre over døden. Han opstod på tredje dagen og beviste dermed, at han var Guds søn, der lever. Han viste sig for sine disciple, men fór derefter til himmels. Da han gjorde det, efterlod han ikke disciplene og os hjælpeløse, nej han gav os Helligånden, som skulle være vor trøstermand og vejleder.

Men Jesus har også lovet, at han vil komme igen for at holde dom over levende og døde. Da Jesus kom første gang, var det uden pomp og pragt, han blev lagt i en krybbe i en stald. Han blev transporteret på et æsel, og senere red han ind i Jerusalem på et æsels føl. Men når han kommer anden gang, kommer han som konge og dommer på den hvide hest (Matt 21,1-9 og Åb 19,11-16). Og han skal dømme levende og døde. Kun dem, som er renset i Jesu blod, og som tror på det, skal gå ind til hvilen i hans herlighed. Til dem der ikke har taget imod ham, vil han sige: ”Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle” (Matt 25,41).

Når vi forbereder os til Jesu fødsel den 25. december, ved vi ikke med sikkerhed, om det lige akkurat var den dato, han blev født, men vi ved, at han kom til jorden for godt 2000 år siden, og vi fejrer Jesu fødsel hvert år i dagene omkring den 25. december.

Når det gælder Jesu genkomst, forholder det sig anderledes. I Matt 24,5-8 giver Jesus os nogle indikationer på hvornår det vil ske, og han siger, at vi i de sidste tider vil opleve krige, hungersnød, jordskælv, falske messiasser, plager, naturkatastrofer m.v. Men når det er sagt, så siger Bibelen også, at Jesus kommer igen som en tyv om natten. Den dag kaldes Herrens dag’ og er den dag, hvor Jesus skal dømme levende og døde.

Fra midt i oktober begynder den kommercielle verden at varme op til julen og forsøger at få os til at købe ting og sager, som minder os om julen. Men julens centrale emne, Jesu fødsel, er der ikke meget af i den eksponering. Det er i dag næsten blevet sådan, at julen fejres før advent og jul, men også uden Jesu fødsel og genkomst i tankerne. Det sker altså måneder før, kalenderen fortæller, at det er advent og jul.

Der er gode grunde til, at vi inden adventstiden rigtig begynder for alvor, minder hinanden om, at advent betyder, at Jesus kom, og at han kommer igen. Lad os huske på, at Jesus blev født på jorden, at Jesus døde i vort sted, at Jesus opstod, at Jesus fór til Himmels, at Jesus har sendt Helligånden, Trøstermanden, til os, at Jesus sidder ved Guds højre hånd, hvor han går i forbøn for os. Men det betyder også, at Jesus kommer igen for at dømme levende og døde.

Men vær frimodig! Den, der har taget imod Jesus og tror på det, han har gjort for os ved at dø i vort sted, kan være trygge på Herrens dag, når dommen lyder. Hvorfor? Jo, Jesu blod er betalingen for mine og dine synder. Tror du på det, vil Jesus ved dommen sige: Du skal evigt være sammen med mig.

Vi beder om, at adventstiden igen må gøre os stille og taknemmelige for, at Gud sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til os julenat. Tak Gud, fordi du på den måde vil være os nådig og frelse os. Vi beder om, at vi må række ud efter din nåde og frelse, så vi, når du kommer igen må få lov at høre: Du skal være med mig i den evige herlighed. Amen.

Født af kvinden – under loven –
Jesus Kristus i en stald!
Verdens lys kom ned fra oven:
han har bødet Adams fald.
(Anders Nilsson)

Se på tegnene i verden,
lyt til sejrherrens skridt,
Herrens dag, den store, snart skal ringes ind,
og som mange vandes brusen
nu et ekko toner hid,
det er tonerne fra sejrherrens trin.
(Lovsangstoner nr. 153 vers 3)

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.