Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Har Gud følelser?

1 Joh 4,8: Gud er kærlighed.

Spørgsmål:

Har Gud følelser?

Svar:

Tak for dit spørgsmål! Der kan være mange grunde til, at du stiller det, men jeg vil prøve at svare så klart, jeg kan, ud fra Bibelen.

Når Bibelen skal beskrive, hvem Gud er, og hvordan Gud er, får vi det mest grundlæggende svar i ordene: ”Gud er kærlighed” (1 Joh 4,8).

Gud er altså ikke bare ”kærlig”, som så mange mennesker kan være kærlige, men kærligheden er selve Guds natur.

Den kærlighed, som Gud er, viser Gud først og fremmest i sin vilje og sin handling.

Gud vil, at alle mennesker skal frelses (1 Tim 2,4), dvs. Gud vil, at vi skal blive reddet fra ondskaben, synden og døden i vores verden til et evigt liv på en ny jord i fællesskab med ham.

Fordi Gud i sin kærlighed har denne vilje for hvert eneste menneske på jorden, udmønter han den også i handling: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).

Eller som det faktisk også forklares i umiddelbar forlængelse af ordene ”Gud er kærlighed”: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder” (1 Joh 4,9-10).

Når Bibelen skal forklare Guds kærlighed, går den altså direkte over til at skrive om, hvad der er Guds vilje og Guds handling.

Vi skal være glade og taknemmelige for, at Bibelen taler sådan om Guds kærlighed. For det er som med et ægteskab. Man kan nok så mange gange betro sin hustru, at man elsker hende – og det er også fint! – men hvis hun ikke mærker, at jeg har viljen til at ofre alt for hende, og hvis jeg ikke hver dag tjener hende i handling, så bliver ordene ”jeg elsker dig” med tiden mere og mere ubrugelige, udvandede og værdiløse.

Sådan er det med Guds kærlighed: Vi lærer den først og fremmest at kende, ved at vi lærer om Guds vilje og Guds handling.

Dermed ikke sagt, at der ikke er følelser i Guds kærlighed. Det ser vi flere eksempler på i Bibelen, men jeg synes, det mest talende eksempel er, at Bibelen taler om, at Gud våger over os med skinsyge (2 Kor 11,2).

Det kan være overraskende at se det ord brugt om Gud, og vi må gøre os det helt klart, at der er tale om en anden slags skinsyge/jalousi end den, vi kender mellem mennesker – det er en skinsyge, der er fri for synd!

Men når der står, at Gud ”våger over os med skinsyge”, skal det betyde, at det smerter Gud på det dybeste, når et menneske vender sig væk fra ham; Gud bliver vred og oprørt over synden – og omvendt glæder det Gud usigeligt, når et menneske vender om og tager imod frelsen i Jesus. Der bliver ”glæde i himlen”, når en synder omvender sig (Luk 15,7). Og Gud glæder sig hver dag over det menneske, der lever i troen på Jesus, ja, han jubler over dig med fryd! (Sef 3,17).

Et menneske kan opleve det sådan, at Gud er fjern og uden følelser for noget af det, der foregår på jorden – og da særligt ikke i mit liv!

Men det er ikke den Gud, vi læser om i Bibelen.

Som David siger i Salme 56,9: ”Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog.”

Gud holder altså regnskab med alle de tårer, du fælder. Ingen af dem undgår hans opmærksomhed – heller ikke de skjulte tårer eller de tørre tårer.

Hvorfor holder Gud regnskab? Det gør han, fordi det er Guds inderlige ønske, at du skal nå frem til den nye jord, hvor han vil ”tørre hver tåre af dine øjne” (Åb 7,17; 21,4). Alt ondt, du er gået igennem her på jorden, vil møde Guds uendelige trøst og kærlighed. Du vil blive taget i favn og trykket ind til ham, som har skabt dig, har formet dig som et foster i moders liv og har fulgt dig gennem hele livet (Sl 139,13-16).

Gud har medfølelse med alt, hvad du går igennem her på jorden. Derfor blev han også menneske og levede her som en af os (Hebr 4,15).

Gud våger over dig, for at få dig hjem.

Sådan er det entydige billede af den Gud, Bibelen beretter om. Det er grunden til Guds forfærdelige, fortærende vrede, der er som en ild mod alt det, der vil få dig væk fra ham: synden i dit liv, verdens og Djævelens tillokkelser (5 Mos 4,24; Kol 3,5-6). Og det er grunden til, at Gud gav afkald på det kæreste, han ejede: sin egen eneste, elskede søn, Jesus, som selv er Gud, og som selv blev drevet ned til jorden af kærlighed til fortabte mennesker – for at tage al din synd på sine skuldre, gå ind under Guds vrede i stedet for dig, og bane vejen tilbage til det paradis og det inderlige fællesskab med Gud, som vi er skabt til – sådan at der nu ikke er nogen hindring, men alle, der vil tage imod Guds gave, står med åben adgang til Gud selv og kan regne sig selv som Guds elskede børn.

Dér ser du Guds kærlighed i vilje og handling! Og ja – der er fuldt af følelser i denne kærlighed.

Der står i de allerførste kapitler af Bibelen om, hvordan Kain myrder sin bror Abel, og hvordan Gud opsøger Kain med ordene: ”Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden” (1 Mos 4,10).

Tænk på, hvor megen synd og ondskab, der skriger til Gud fra jorden i dag!

Han kommer snart igen. Bægeret er snart fuldt.

Kun én ting holder ham tilbage:

”Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse” (2 Pet 3,9).