Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Har du livet?

Ugens vidnesbyrd, uge 7 2016. 1 Joh 5,12.

Den, der har sønnen, har livet; den, der ikke har Guds Søn, har ikke livet (1 Joh 5,12).

I det her vers er der nogen, der har. Og så er der nogen, der ikke har.

Dette skal du gøre dig helt klart.

Den, der har Sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds Søn, har ikke livet.

Så enkelt siger Guds ord det, og så enkelt er det.

Men hvad er det for et ”liv”, som der er tale om her, og som nogen har – og som andre ikke har?

Er det et godt liv, er det et liv, som lykkes i denne verden, Johannes taler om her?

Nej, det er noget langt større. Det er livet i kraft af Guds Søn. Det er det evige liv, som det fremgår af verset forud. V.11: ”Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og dette liv er i hans Søn.”

Virkeligheden er jo, at du og jeg fødes uden det evige liv – uden liv i Gud. Sådan har det været siden syndefaldet med alle mennesker, og sådan er det i dag.

Det er derfor, Bibelen lærer os, at vi er døde i synd og overtrædelser! Det er derfor, Jesus kunne sige til Nikodemus: ”Nikodemus, du må fødes på ny.”

Det er derfor, reformatorerne kunne træde frem foran kejseren på Rigsdagen i Augsburg i 1530 og læse artikel 2 i vor lutherske bekendelse: ”Vi lærer, at alle mennesker som fødes på naturlig måde, efter Adams fald fødes med synd, det vil sige uden gudsfrygt, uden tillid til Gud og med begær, og at denne arvelige sygdom eller brøst i sandhed er synd, som virker fordømmelse, og som også nu medfører evig død for dem, der ikke genfødes ved dåben og Helligånden.”

Vi har ikke det evige liv af natur. Vi er døde for Gud. Vi frygter ham ikke, vi stoler ikke på ham.

Det er også derfor, du kan læse dette uberørt. For du frygter ikke Gud, hans ord er dødt for dig, og du er død for ham! Frygteligt …

Hvem ved, om det ikke også er derfor, der er så megen ”død forkyndelse” i vores tid? Fordi der er så mange døde prædikanter og præster!

Men hvad er så svaret på al denne åndelige død? I vore menigheder og i vort eget bryst?

Den, der har Sønnen, har livet”, svarer Johannes. Sønnen er svaret, Jesus er svaret på al åndelig og evig død. For har du Ham, siger Johannes, så har du Livet – evigt liv …

Ja, det lyder jo fint! Men det gælder bare ikke for mig, tænker du måske? For jeg har så meget synd i mit liv.

Tænker du sådan, så må jeg have lov at sige tillykke til dig! Ikke fordi du har synd, men fordi så har du det lige som Johannes!

Du har fået lov at se det samme, som Herrens apostel. For allerede i kapitel 1, vers 8 siger han: ”Dersom vi siger at vi ikke har synd, da bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os.”

Vi véd, at vi har synd, fordi Sandheden er i os, i dig og i mig. For vi vandrer i lyset.

Og netop derfor har Gud givet os vidnesbyrdet om sin Søn, Jesus. For at vi skal have evigt liv og frelse i HAM – og ikke i os selv.

Hvor skal jeg finde nåde og fred med Gud? Hvor skal jeg finde tilgivelse og evigt liv? I mig selv? Nej, i Sønnen, siger Johannes. For i Jesus er der ingen lov, kun nåde. Der er der ingen fordømmelse, kun forladelse. Der er der ingen trællekår, kun barnekår.

Hvorfor er det sådan? Fordi alt beror på Jesus. Livet – det er i Ham.

Hans gerning på korset, hans frelsesværk og blod – det er dét, Gud regner med. Ikke med dig og med mig.

Og hvor er det godt – for så er der håb. Ja, så er der liv og frelse også for os, som har så meget synd.

For Johannes siger jo, at den, som har Sønnen, har livet.

Han siger ikke: Den, som ikke har synd, har livet. Eller: Den, som har et fromt liv, har livet. Eller: Den, som bare fungerer og lykkes som kristen, har livet.

Nej, den som har Jesus, har livet. Jesus er alt i alle. Lad os prise ham for det.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.