Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Han havde retten på sin side ...

Matt 18, 21-35. Om hvad Jesus har at sige til den, der ikke kan - eller vil - tilgive sin bror.

150.000 kr. er hans kollega ham skyldig. Enhver kan vel forstå, at han ønsker de penge tilbage! Han har sandelig retten på sin side.

Peter spørger Jesus i Matthæusevangeliet 18 om det at tilgive andre. Han er helt på det rene med, at tilgivelse må have en fremtrædende plads i den kristne menighed. Peter mener, at hvis din bror forsynder sig, så må du tilgive. Op til syv gange. Dét er mange gange for den samme forsyndelse.

Vi rystes over radikaliteten i Jesu svar.

Jesus svarer med en lignelse. En tjener har et stort beløb til gode hos sin medtjener. Et halvt års løn (måske 150.000 kr.). Han ønsker forståeligt nok de penge tilbage.

Kongen i lignelsen mener dog, at denne tjener burde eftergive sin medtjener gælden. Ikke fordi tjeneren ikke har retten på sin side, men fordi han selv har fået en gigantisk gæld eftergivet.

Vi skal lægge mærke til 3 ting:

1. Tilgiver du ikke din broder af hjertet, vil Jesus ikke tilgive dig.

Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder” (v. 35).

Hvordan? Kræve at du betaler din gæld! Hvis du ikke tilgiver din broder (selvom du har retten på din side), så vil Gud ikke tilgive dig din gæld. Hvor frygteligt!

I lignelsen er din gæld over for Gud ti tusind talenter. Det svarer måske til over 10 milliarder kr. Du har en uhyggelig gæld over for Gud: egoisme, kærlighed til penge, had, bagtalelse, begær, onde tanker, manglende kærlighed. Listen er uendelig, og kommer du til ende, så dyk ned på bunden af dit hjerte. Dér finder du et ugudeligt hjerte, der slet ikke ønsker fællesskab med Gud (Rom 3,10f.)!

Dén gæld vil Gud kræve betaling for – af din hånd! Hvad bliver straffen? Den gæld, som Jesus ikke får lov til at befri dig for, er ikke bare tung som 10 milliarder kr. – det er Helvedes evige ild!

Så alvorligt ser Gud på, at du ikke vil tilgive din bror, som skylder dig. Sådan knytter Jesus faktisk din tilgivelse af din bror sammen med din frelse; ikke at din tilgivelse er basis for din frelse – alene Jesus er fundamentet for din frelse – men at din uvilje til tilgivelse forhindrer din frelse!

Overvej: Er der én, som Jesus kalder ”din bror”, som du ikke vil tilgive?

2. Hvor findes kraften til at tilgive, når man har retten på sin side?

Ser du alvoren i Jesu tale? Måske vil du gerne tilgive. Men 150.000 kr. er en stor sum. Hvordan får du kraften til at tilgive? Lignelsen svarer: ”Al den gæld eftergav jeg dig …” (v. 32). Skal du tilgive store forsyndelser, så skal du fordybe dig i Guds tilgivelse af dine 10 milliarder.

Du betyder så meget for Jesus, at Han forlod evigt lys og glæde hos Gud Fader for at blive sine uberegnelige skabninger lig. I 30 år blev Han fristet, misforstået, hadet og til sidst forladt af sine egne og slået ihjel under menneskers dom og Gud Faders forbandelse. For din skyld.

Da betalte Jesus dine 10 milliarder. For dig! Nu er du fri!

Her ligger kraften til tilgivelse! Fordyb dig i det! Det er Jesu hjælp til dig, når du skal bekæmpe synd og tilgive din broder.

3. Men Jesus siger jo ”af hjertet tilgiver”.

Måske er det lige netop det, du slider med. Du vil gerne. Du har måske endda tilgivet din broder med ord. Men så er der dette med hjertet! Du har måske erkendt, at hjertet hverken ejer evne eller lyst til tilgivelse. Det nyder måske at have retten på sin side og ønsker for enhver pris netop at fastholde tingenes tilstand.

Dét hjerte ser Gud på! Og lige netop dét er knusende. Jesus mener: ”Tilgiv af hjertet.” Og nu står du skyldig over for Ham. Du har måske bedt Gud om kraft, du har prøvet og kæmpet. Men ”af hjertet”, det magter du ikke.

Du har fået øje på hjertet, der er ”det mest bedrageriske af alt” (Jer 17,9). Nu mærker du måske vægten af de 10 milliarder.

Hvor er det godt, at du har fået øje på dit hjertes uoverstigelige problem: at viljen har du, men tilgive af hjertet formår du ikke. Nu står du med ”munden lukket” (Rom 3,19). Du har kun ét håb. Bekend dit bedrageriske hjerte for Gud. Bekend, at du hverken har evne eller lyst til tilgivelse. Løb derved til Ham, der har betalt din gæld! Jesus kom til verden lige præcis for at frelse syndere som dig (1 Tim 1,15).

Dette er Guds nåde og tilgivelse – til dig! Du er fri! Fordyb dig i det! Det er Jesu hjælp til dig, når du skal leve med et bedragerisk hjerte og tilgive din bror af hjertet.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 2-2016. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

David Straarup

David Straarup, Aalborg, arbejder i sundhedsvæsenet

David Straarup

David Straarup, Aalborg, arbejder i sundhedsvæsenet