Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds vilje - din frelse

Ugens vidnesbyrd, uge 7 2016. Luk 23,43.

Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis (Luk 23,43).

Du finder ingen, der arbejder så ihærdigt for menneskers frelse som Gud selv! Til det sidste før sin død ligger det Jesus på sinde at bjærge en fortabt sjæl. Hans sindelag er så fuldt af nåde og kærlighed. Så ømt og fuld af frelse. Helt til det sidste vil han opsøge og frelse det, som er fortabt. Stod det til Gud, skulle intet menneske ende i fortabelsen. Men desværre er det ikke så enkelt og let for Gud at frelse et menneske.

Jesus fortæller selv i lignelsen om kongesønnens bryllup, at de indbudte ”ville ikke komme”. Og lidt senere læser vi om, hvordan Jesus græd over Jerusalem, fordi de ”ville ikke komme til Ham” (Matt 22,3f.; 23,37).

Det er ikke hos Jesus, der er nogen hindring, men det er hos mennesket. Det er mennesket, som ikke vil – ikke vil komme, ikke vil høre, ikke vil tro, ikke vil bøje sig for Guds ord. Omstændigheder, følelser, fornuft og forstand samt Satan vil ofte forplumre Jesus for os. Og vi har en natur, som end ikke søger Gud, siger Bibelen (Sl14,2f.; 53,3f.; Rom 3,11). Dertil kommer, at mange falske lærere og falske kristne vil prædike eller føre os til en anderledes Jesus end Skriftens.

Ja, vantroen sidder så dybt i vor fortabte natur, at vi helt må fødes på ny af Guds sæd (Joh 1,13). Og enhver, som ikke bare kalder sig, men virkelig er bibeltro og derfor tror og erkender Guds ords lære om mennesket, må her forfærdes i sit inderste og aldeles fortvivle over sig selv.

Kun Gud kan skabe nyt.

Netop i denne nød og bibelske virkelighed er det altafgørende, at vi holder os evangeliet om Jesus for øje. For kun her, finder vi sandheden om Jesus. Kun her ser vi klart, hvem Gud er. Kun her ser vi den Gud, som ville have en dødsdømt røver med sig i sit Paradis. Og som trods usigelige smerter ønskede at gøre dette klart for alle senere slægter gennem Lukas.

Vil du gerne være med Jesus i Paradis? Ja, er du et Guds barn, tror jeg gerne, du ville i dag. Jesus er dig for stærk! Ved siden af hans frelses vilje og nådige sindelag bliver du modstandsløs.

Ved Kristi kors er der frelse at få. Her gives Guds søns liv for dine synder. Her ved Jesu sår finder du helbredelse og lægedom for alle dine synder. Hver en dag.

Røveren havde måske førhen hørt Jesus prædike eller set hans undere? Han må have undret sig over Jesus. De ting, han sagde. Hans uskyld og renhed, som et Lam.

I dag skal du være med mig med mig i Paradis. Jesu løfte rungede i røverens indre. Snart skulle en evig herlighed begynde – sammen med Jesus.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.