Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds syndebuk

Ugens vidnesbyrd, uge 27 2019. Mark 14,64.

Og de dømte ham alle skyldig til døden (Mark 14,64).

Det havde været en lang og hård nat for Jesus. Man tørstede efter hans blod i Jerusalem. Religiøst hysteri og falske vidnesbyrd havde endelig fået ham dømt til døden. Mørkets magter og ondskabens åndehær syntes at have magten.

Men det tilsyneladende bedrager oftest mest, når det ser stærkest ud. For mørket og ondskaben havde langt fra magten. Der var noget langt større og stærkere, som havde magten! Nemlig dét, at skriften skulle opfyldes.

Netop da mørket og ondskaben syntes at nå sit klimaks, da sejrede lyset og kærligheden. For Jesus blev dømt til døden af ypperstepræsten. Dette måtte ske, for at skriften kunne opfyldes. Jesus måtte dømmes skyldig og bære verdens synd bort uden for byen til Golgata og dér overgives til Guds vrede. Nøjagtig som med folkets syndofferbuk på den store forsoningsdag.

Ifølge loven lagde ypperstepræsten sine hænder på syndofferbukkens hoved og bekendte folkets synder over den. Bukken blev derefter ført ud i ørkenen, bort fra folket med synden (3 Mos 16,21-22).

Det Nye Testamente gør det helt klart, at dette måtte Jesus også opfylde, om han skulle opfylde loven, bære synden bort og være sit folks syndofferbuk.

For i virkeligheden var det Gud, ikke ypperstepræsten, som lagde sine hænder på Jesus, og gjorde ham til syndofferbuk for hele verdens synd. ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham” (2 Kor 5,21). Og Matthæus vidner fra Esajas, at: ”Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme” (Matt 8,17).

Det var ikke bare meningen, at Jesus skulle dømmes skyldig til døden af ypperstepræsten – det var Skriftens mål og opfyldelse.

Hvad betyder det: Jo det betyder, at alle dine onde tanker og dit oprør mod Gud, al dit begær, de urene tanker, utaknemligheden, kulden og al din mangel på tro – det blev bekendt over Jesu hoved, og så blev han gjort til synd for dig, i stedet for dig. Han blev slået og drevet bort for Guds ansigt for din synders skyld – både de synlige og usynlige synder i dit liv. Ja, Jesus blev straffet, for at du kunne få fred med Gud, vidner evangeliet.

Og syndens mange udslag i dit liv – sygdommene, sårene, lidelserne og trængslerne – alt det, som synden påfører dig og din næste; Jesus tog det på sig, bar det bort. Og ved hans sår blev du helbredt (Es 53,5).

Virkeligheden er, at Guds forsoning i Jesu blod har rørt ved alt i dit liv. Og på grund af blodet kan alt vendes til godt. På grund af Jesu blod ved Gud råd for det værste i dit liv – for det blev lagt på Jesus, og han bar det bort. Han opfyldte Skriften for dig.

Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.