Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds skarpe skel

Ugens vidnesbyrd, uge 18 2018. Gal 2,16.

Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt (Gal 2,16).

Vil du være retfærdig for Gud? Da må du sætte din lid til Jesus alene og tro på Ham, forkynder Paulus dig her. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Og Paulus ved dette om nogen! For han har selv gået lovens og gerningernes vej som få. Som lovtro farisæer og jøde stræbte han dag og nat efter en lov, der kunne føre ham til retfærdighed. Hver dag læste han Skriften til sin egen forhærdelse, for han så og søgte i den en lov, der skulle føre ham til retfærdighed. Han siger om sig selv og sit folk i Rom 9,31-32:

Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødsstenen.”

Så alvorligt er det at søge og stræbe efter retfærdighed efter loven. At ville stræbe og anstrenge sig for selv at vinde sejr over synden, selv blive hellig og selv stræbe efter velbehag hos Gud – som om noget af dette kunne fås ved gerninger? Da støder du an mod anstødsstenen, som Gud har lagt på lovens vej – nemlig troen på Kristus. Og dette anstød kan blive til forhærdelse, som for Israel, om ikke Gud får lov at gøre troen på Jesus til hele din retfærdighed. Uden stræb og uden gerninger.

Mange mener, vi ikke må skelne for skarpt mellem lov og evangelium. De mener, at lov og evangelium supplerer hinanden. Men dette er en stor vildfarelse. For, som Paulus siger i Gal 3,11-12:

Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for ‘den retfærdige skal leve af tro’. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: ”Den, der holder budene, skal leve ved dem.”

Her er to skarpt adskilte veje til retfærdighed: lovens vej og troens vej. Her er ingen sammenblanding af lov og evangelium, tro og gerninger. Her er ikke lidt tro på Jesus og lidt gerninger, lidt håb til sig selv og lidt af nåden osv. Nej, her er enten tale om en hel og fuld (selv)retfærdighed efter Guds lov, eller også retfærdigheden af tro på Jesus alene. Ingen mellemting.

Ad lovens vej må du holde alle Guds bud med hjerte, sind og gerning – og leve for Gud ved denne din egen lydighed mod alle hans bud, dag og nat. Ad troens vej derimod gælder intet af dit – hverken store eller små synder, gode gerninger eller lovopfyldelse – nej, her gælder kun troen på Jesus til retfærdighed.

For her gives alt af nåde ved tro til dig, som ingen gerninger har at opvise. Her tror en fattig synder på Jesus, og Gud regner synderen denne tro til retfærdighed.

Bøn: Herre, tak at du skelner så skarpt mellem lov og evangelium! Så skarpt, at jeg, som ingen gerninger kan opvise for dig, men kun synd, kan få lov at gøres retfærdig ved tro på Jesus. Tak at jeg må rose mig af Jesus og hans kors. Tak at Jesus har ære hos dig. Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.