Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds ord bærer!

Ugens vidnesbyrd, uge 10 2016. Rom 15,4-5.

Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud give jer ét og samme sind (Rom 15,4-5).

Det 15. kapitel i Romerbrevet er igen og igen blevet mig til stor trøst og glæde. Det er som om, der her sættes lighedstegn mellem Gud, udholdenheden, trøsten og håbet. Gud ikke blot giver – men ER håb, trøst og udholdenhed. Hvor er det stort at tænke på, at har vi blot HAM, så har vi del i det alt sammen, uanset hvad vores følelse og tanke måtte sige.

Og har jeg blot dig, da attrår jeg intet på jorden!” (Sl 73,25b, gl.overs.).

Hvor har jeg dog igen og igen fået lov til at erfare, at det urokkelige Guds Ord som intet andet giver udholdenhed, trøst og håb. Ja, hvor er det sandt, at gennem Bibelens ord giver Gud os udholdenhed og trøst, så vi kan fastholde håbet.

Da vi i vores familie i en længere periode var inde i en svær prøvelse, modtog vi mange trøstende bibelord fra troende venner og familie. Dem skrev vi ned på små papirslapper og lagde i en skål. Vi kaldte dem ”bæreord”, og vi fik virkelig lov til at opleve bærekræften i disse Guds ord. Hvor er det stort, at Gud ”bærer ALT med sit mægtige ORD” (Hebr 1,3). Ja, med sit Ord bærer han både os – og vore byrder.

Her vil jeg nævne et af de Bibelord, som bl.a. blev til stor trøst og opmuntring for os.

Til tider kan man jo høre nogen bruge den vending, at Gud ikke giver os mennesker større byrder, end vi kan bære, men i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 8, fik vi lov at læse: ”Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære.”

Gud ønsker altså, som fortsættelsen lyder, at vi ikke længere skal ”stole på os selv, men på Gud, der oprejser de døde” (v.9).

Derfor er det en forunderlig sandhed, at Gud ikke giver os tungere byrder, end HAN kan bære.

Alt trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel, ja, han fylder os med al glæde og fred i troen, så vi bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft.

Udgivet af

Henriette Juul Larsen

Henriette Juul Larsen, Helsinge, lærer.

Henriette Juul Larsen

Henriette Juul Larsen, Helsinge, lærer.