Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds lys skinner

Ugens vidnesbyrd, uge 14 2024. 1 Mos 1,3.

Gud sagde: Der skal være lys! (1 Mos 1,3).

Hvert forår, når vinterens mørke svinder, og forårets sol bryder igennem, sker der noget med os. Vi taler om, at nu er der ved at ske noget nyt. Blomster spirer frem, træer og buske knoppes, ja, skaberen møder os i naturens vidunderlige og dybest set uforståelige, men herlige univers.

Da Gud skabte alting, var lyset det første han skabte. Gud bragte lys ind i mørket. Skriften fortæller os igen og igen, at Gud er kilden til liv og lys. Gud er lys, for i ham er der slet intet mørke (1 Joh 1,5). Jesus Kristus er Guds lys, sendt til jorden for at bryde og fjerne mørket. I ham var der liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke (Joh 1,4-5).

Da Johannes talte om Jesus, gentog han skabelsesberetningen og siger dermed, at Gud er kilden til liv og lys.

David så det, da han i Sl 36,10 siger: ”Hos dig (Gud) er livets kilde, i dit lys ser vi lyset,” Og i Sl 27,1 udbryder David: ”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg frygte?”

I NT kan man vel sige, at lys og mørke bruges som symboler på godt og ondt. Lyset i 1 Joh 5,1 betegner livet, men også det evige liv i herligheden sammen med Gud.

Når der er mørke, er det et udtryk for, at Gud ikke er der, og når Gud ikke er der, så får mørket overhånd, og ondskaben og vantroen vokser sig store, og det fører til evig fortabelse (Joh 3,19; Job 38,15; 1 Sam 2,9).

I Joh 8,12 siger Jesus: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys.” Mørket kan ikke vinde over lyset, fordi det onde, altså Satan og Djævel, er besejret af Jesus. Jesus siger i Joh 12,46: ”Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.” Lyset skal skinne i mørket og når det sker, er der ikke noget mørke.

Forårets lys, som bryder vinterens mørke og bringer liv, kan og skal vi glædes over, ligesom vi har lov til at se Guds store skaberværk i det. Men lad os ikke blive stående ved denne storslåede natur og alt det skønne, vi ser der. Bibelen taler rigtig mange steder om lyset, om Guds lys, om Jesus, som kom som verdens lys. Og da Jesus kom til verden sejrede og vandt han over mørket og mørkets fyrster.

Vi bærer med os synden fra Adam og fra os selv, og det betyder død og mørke, men Jesus, verdens lys, kom til os på jorden, for at bringe liv og lys i vort mørke. ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land” (Es 9,1). Jesu lys er evigt og skinner til ethvert menneske. Den, der tager imod Jesus og tror på ham, får lov til at stråle som himmellys i verden (2 Fil 2,15).

Må forårets lys og virkning føre os ind i Skriftens tale og indhold om mørke og lys, ja om Jesus som den, der sejrede over mørket og bragte os lys – evangeliets klare og livgivende lys. Dette gjorde Jesus for vor skyld; os, som sad fast i et evigt mørke, bundet af synden og døden.

Lad os takke Jesus, fordi han kom til os i vort mørke med sit lys, som fjernede synden og mørket, da han betalte for vore synder på korset.

Når vi møder forårets lys og sol og bliver fyldt med glæde, fordi vi ser frem mod en lys og varm sommer med blomster og nyudsprungne buske og træer, da kan vi ikke lade være med at tale om det med hinanden, fordi det opleves så herligt og så livsbekræftende, og vi har ligesom behov for at dele det og berige hinanden med det. Men hvordan er det, vi gør, når vi får lov at erfare, at Jesus er verdens lys, og at han er kommet til os på jorden for at bringe lys ind i det mørke, som hersker, og som har sit udspring i vor synd?

Forårssolens komme bringer os glæde, en glæde og oplevelse, som vi gerne vil dele med andre, fordi den får os til at tænke på lysere og bedre tider end vinterens mørke og kulde.

Må Gud give os samme frimodighed og længsel, som vi har til forårssolen, til at dele med hinanden, hvad Jesus betyder, og hvem han er, nemlig livets brød, livets vand og livets lys. Jesus er vor frelser, som kom til os og fjernede vores synd, mørke og død ved at dø på korset i vort sted. Den, der hører det, tager imod det og tror det, er frelste af hans nåde, går fri ved dommen og skal møde ham i evighedens herlighed.

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.