Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Guds frelsesplan for dig

Matt 2,13-23. Om barnemordet i Betlehem, lidelsen på jorden og Guds planer om lykke, fremtid og håb for dig i Kristus.

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: “Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.“ Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: “Fra Egypten kaldte jeg min søn.“

Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger:

I Rama høres råb, gråd og megen klage; Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere.“

Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger: “Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde.“ Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer (Matt 2,13-23).

Lykke, fremtid og håb – for dig

Den store engelske Kina- og pionermissionær Hudson Taylor havde meget klare meninger om, hvordan arbejdet for Gud skulle udføres. Vi kan planlægge så godt, som det er muligt for os, og så forsøge at føre planerne ud i livet så godt vi kan. Eller vi kan planlægge omhyggeligt og så bede Gud velsigne vore projekter.

En helt tredje vej at gå, siger Hudson Taylor, er at begynde med Gud. Spørge efter hans planer og stille os til rådighed for ham, så han kan bruge os til at udføre det, han vil.

Gud er nemlig ikke tilfældighedernes Gud. Der kommer ingen ”hovsaløsninger” op i hans tanker; løsninger, som han så i al hast fører ud i livet. Alt, hvad Gud gør, er gennemtænkt og planlagt. Det følger hans gode vilje. Både i det store og i det små. Han styrer og leder verdenshistorien såvel som det enkelte menneskes liv. Han har fuldstændigt overblik, og intet undgår hans opmærksomhed.

Derfor er det trygt og godt at have lagt sit liv i Guds hænder. For da er det lagt i hænderne på ham, der siger: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29,11).

Og i lyset af vores tekst i dag får dette ord et særligt perspektiv. For da ser vi, at de planer, Herren har lagt for os om lykke, fremtid og håb, er knyttet sammen med hans søn, som blev født julenat som verdens frelser. Det er i ham din og min lykke, fremtid og håb er at finde. Det er i det lille spædbarn, der blev født i en stinkende og beskidt stald, svøbt i nogle klude og lagt i et fodertrug, at Gud tilsiger dig lykke, fremtid og håb. Ikke i noget som helst andet. Ikke bare for en kort og flygtig stund, men til evig tid. I ham rækker Gud ud til dig og siger: ”Her er, hvad jeg fra evighed af har planlagt til din frelse. Her er, hvad jeg fra evighed af har tænkt, skal fri dig ud af den nød og ulykke, du er i på grund af din synd mod mig. – Her er min søn, Jesus Kristus.”

Når Gud siger Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb, så taler han om Kristus og om din evighed. Han taler om noget, som kun han kan og vil virkeliggøre. Og alt sammen sammenfattes det i et navn: Jesus Kristus. Hør hvordan han selv siger det i Bibelen: I ham (dvs. i Kristus) har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. (Ef 1,7-10).

Kan du høre, at her taler han om lykke, fremtid og håb for dig? Og alt sammen er det knyttet sammen med Kristus. Det er i, hvad Jesus har gjort for dig, du har lykke, fremtid og håb. Ved Kristus er du frelst både i Himlen og på jorden, for Gud besluttede fra evighed at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Sidder du derfor og tænker: “Gud har ingen fremtid for mig; jeg har intet håb om lykke, som det er gået for mig; alt er så mislykket og forfejlet i mit liv“ – så ser du det forkerte sted hen. Din lykke, fremtid og håb ligger ikke i, hvordan det går for dig her i livet. Den ligger i, hvad Jesus har gjort for dig. Se på ham, og bed Gud åbne dine øjne for det, som i sandhed er din lykke, fremtid og håb: et barn, svøbt og liggende i en krybbe. Guds frelsesplan for dig.

Se på det barn, som måtte flygte for livet, og som var efterstræbt fra spæd af; se på det barn, som blev anledning til et ukendt antal spædbørns henrettelse; se på det barn, der måtte vokse op i et foragtet udkants-Israel på den tid. Han var mærket af lidelser og modstand helt fra fødslen. – Han er Guds frelsesplan for dig.

Det ser ikke stort og flot ud. Det ser nærmest ud til at mislykkes fra starten af. Det ligner slet ikke en plan, nærmere en fiasko. Men hvis det er sandt, er det alligevel fantastisk, for så er du frelst ved en fiasko.

Men det er ikke en fiasko, for alt, hvad der skete i Jesu liv, var med i Guds plan. For at frelse dig og for at frelse mig.

Et omkvæd i teksten

Og så sidder du måske og tænker: Men hvad har det egentlig med teksten at gøre?

I mange sange har man et omkvæd, som går igen efter hvert vers. I enkelte af vore salmer i salmebogen har vi noget, der ligner. For eksempel i Luthers julesalme Lovet være du, Jesus Krist, hvor hvert vers slutter med: O, Gud ske lov. På den måde får man en sætning eller en pointe til at bide sig fast i tankerne hos dem, der synger.

I vores tekst har vi også et ”omkvæd.” Tre gange kommer det igen, at det skulle opfyldes, som er skrevet eller talt ved profeterne. Og læser du videre i Matthæusevangeliet, fortsætter det sådan hele vejen igennem. Begivenhederne, vi får beskrevet i vores tekst, kunne ikke være sket, uden at Jesus var født i Betlehem. For i Det Gamle Testamente havde Gud ved profeterne forudsagt, at det skulle ske i forbindelse med Frelserens komme. Det er Guds frelsesplan for dig og mig, ja for hele verden.

Det er ikke grebet ud af den blå luft. Gennem århundreder har Gud forberedt det, som skulle ske, når Frelseren blev født. Alt det, du ved Jesus er frelst fra og frelst til, har Gud forudsagt i Det Gamle Testamente. Han har indesluttet det hele i sit åbenbaringsord til os.

Det er derfor, det er så farligt at gå uden for Ordet, for da går du fejl af det, Gud har forberedt til frelse for dig. Gud har ikke noget at sige dig og ikke noget at give dig, som du ikke kan finde i Bibelen. Her har han lagt alt frem for dig, som han har forberedt til din frelse, hele hans frelsesplan. Her i sit ord åbenbarer han Jesus for dig.

Men kan det virkelig passe, at flugt for livet, barnemord og fattig opvækst er en del af Guds frelsesplan? Ja, for det siger Skriften. Disse ting måtte ske, for at Gud kunne virkeliggøre og fuldføre den, så det blev til frelse for os mennesker.

Født og opvokset i den virkelige verden

Det er med til at understrege for os, hvor meget menneske Jesus blev. Han kunne være i livsfare, han kunne ikke umiddelbart skelnes fra andre børn, og han voksede op under almindelige vilkår i hans samtid og ikke under særligt gunstige forhold. Det viser os, at Jesus voksede op i den virkelige verden. Ikke et Disney World, hvor alt er lykke – og bedragerisk fantasi. Det forsikrer os om, at han, Jesus, er en virkelig frelser.

Kristi fornedrelse begyndte, så snart han var undfanget og født på denne jord. Satan begyndte sit angreb på ham, allerede da han var spæd. Han led under syndens konsekvenser og blev udsat for menneskers had og modstand, mens han endnu blev ammet af sin mor. Helt fra begyndelsen af sit menneskeliv blev han prøvet med lidelser. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es 53,4). For alt, hvad Jesus gjorde og led, gjorde og led han for dig. I dit sted.

Jesus er præcis den frelser, som lidende og sørgende mennesker behøver. Han forstår, hvad du mener, når du i bønnen fortæller ham om dine vanskeligheder og han kan have medlidenhed med dig, når du råber til ham i din nød. Du behøver ikke holde noget tilbage for ham, for han er selv prøvet i alt. Han ved, hvad lidelse er. Derfor siger han også til dig i Bibelen: For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebr 4,15-16).

Men kunne Gud da ikke have sparet disse små børns liv? Kunne han ikke have gjort det anderledes? Svaret er, at uanset, hvordan Gud havde valgt at sende sin søn til denne verden, så ville det have fået ondskabens kræfter og Satan selv til at rejse sig til modstand og rase mod ham.

Gud lod ikke sin frelsesplan gå ud over sagesløse små børn. Han førte den igennem på trods af alle ondskabens kræfter og syndens virkelighed.

Vi ser her sandheden af, hvad Paul Gerhardt skriver i sin store salme Befal du dine veje:

Vej har du alle steder,
dig midler fattes ej;
kun nåde du udspreder,
kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
ej standses kan dit fjed,
når du til os vil ile
med hjælp og bistand ned.

Om alle Helved-magter
end trodse og modstå,
det du for intet agter,
vil ej tilbage gå.
Hvem kan mod dig vel stande,
som slynger lynets pil?
Hvem vover at forbande,
når du velsigne vil?

Giften i hjertet

Jo, Gud førte sin frelsesplan igennem på trods af alle ondskabens kræfter og syndens virkelighed. For barnemordet i Betlehem er et vidnesbyrd om, hvor forfærdelig synden er – hvor dybt ind i blindhed, modstand mod Gud og egoisme den fører et menneske, så endog spæde forsvarsløse børn prisgives. Synden skåner ingen og har ingen plads for barmhjertighed. Den har kun plads for mig selv og mit eget. Det er den synd, der bor i os alle. I dig såvel som i mig. Og den allierer sig gerne med Satan for at føre os ind i oprør og modvilje mod Jesus og alt hans.

Synden er en forfærdelig kraft i os mennesker. Barnemordet i Betlehem afslører det for os. Den hensynsløshed og ondskab vi ser her, bor i os alle. Den lurer i det skjulte, i hjertedybet siger Jesus. Herfra udspringer et giftigt kildevæld af onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser, siger han. Det er ikke sådan, du og jeg tænker om os selv, men det er sådan Guds ord afslører os. Det er sådan, vi er.

Tænk selv efter: Hvad kommer op i dit sind, når du føler dig forurettet? Hvordan taler du til og om samt handler over for andre, når du er uenig med dem? Over for din ægtefælle, kolleger, naboer osv. Hvilke ”ekstra bevillinger” giver du dig selv for at kunne bryde ægteskabet i tanke, ord eller handling? Hvad er modydelsen, for at andre kan få din tilgivelse?

Kan du se, at under overfladen ligner du Herodes?

Da er barnemordet i Betlehem også et vidnesbyrd om, at Gud førte sin frelsesplan igennem. Menneskers synd og Satans ondskab kunne ikke stoppe den. For Gud ville føre sin søn frem til Golgata. Frem til at dø for hele verdens synd, også din.

For Gud holdt, hvad han lovede. Han fuldførte sin frelsesplan. Han sendte sin søn, han sendte en frelser. Ja, han kom selv. Han gjorde det for din skyld. Han bragte sig selv som et offer for alle dine synder. Han købte dig fri af syndens og Djævelens magt med sit eget blod. Han levede det fuldkomne menneskeliv i dit sted. Modstod alle fristelser til synd og tog aldrig sig selv til rette. Han ydmygede sig dybere, end vi kan forstå. Han ikke bare betalte en pris for din og min frelse. Han gav sig selv. Du er købt fri fra Satans, syndens og dødens magt ved at der blev betalt en løsesum for dig. Det betyder, at alle krav og fordringer er indfriet. For den blev ikke betalt i afdrag, men helt og fuldt.

Og løsesummen var ikke sølv eller guld. Løsesummen var Gud selv. Det var hans blod, der blev udgydt på Golgatas kors. Udgydt for dig. Det var Gud, der gav sit blod for dig. Det var der, Gud døde for dig. Det var målet for barnet, der lå i krybben. Det var målet for, at Gud selv lod sig føde på jord. For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange (Mark 10,45).

Det skete i den virkelige verden, det skete for virkelige mennesker, det skete for dig. Derfor er din frelse også virkelig. Det skete, for at Guds frelsesplan for dig og for mig, ja for hele den vide jord skulle fuldføres.

Den virkelige Gud gav sin søn for virkelige syndere så de kunne få en virkelig frelse og få del i det virkelige liv: Livet i Guds søn, Jesus Kristus.

Gud give, at du og jeg har del i det.

Amen.

Prædiken holdt julesøndag d. 27/12 2015 ved gudstjenesterne i Rækker Mølle Pastorat.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Preben Skov Jensen

Preben Skov Jensen, sognepræst i Rækker Mølle Pastorat.

Preben Skov Jensen

Preben Skov Jensen, sognepræst i Rækker Mølle Pastorat.