Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Gud forsones ikke med penge

Ugens vidnesbyrd uge 30 2022. Sl 49

Advarslen mod rigdom møder vi ofte meget stærkt og umisforståeligt i Bibelen. Men det, som jeg på en særlig måde synes, adskiller Salme 49 fra de andre steder, er Davids kobling mellem rigdommen og løskøbelsen i Kristus.

“Ingen kan dog købe en broder fri
eller betale Gud løsepenge for ham.
– Løsesummen for deres liv er så høj,
at man må opgive det for altid. –
Ellers kunne han leve evigt
uden at se graven.” (v.8-10)

David er meget tydelig i sin advarsel mod menneskets trang til at samle sig skatte på jorden – og det samme var Jesus:

“Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.” (Matt 6,19-21)

Men det er som om, David vil sige: Kære, rige menneske! Hvad vil du dog med alle dine penge, når du ikke engang kan købe den bedste og dyreste gave, verden nogen sinde har set? Om du så havde alle verdens penge, hvordan ville du da købe dig ud af Guds vrede og ind i de evige boliger? Hvordan skal dine kroner og ører kunne betale straffen for synd? Hvordan skal dine millioner kunne sidestilles med Jesu blod?

Al verdens rigdom og velstand blegner ved sammenligning med Jesu dyrebare blod.

”O, lad aldrig nogen sinde
Korsets træ mig gå af minde,
som dig Frelsens Fyrste bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!”

(Jacopone da Todi omkring 1300)

Når Ånden åbenbarer for mig, hvem det er, der hænger på det midterste kors uden for Jerusalem langfredag, bliver min mund lukket – og en stille bøn vokser frem i mit sind: Tak, Jesus. Tak, at du gik i døden i stedet for mig. Dit offer og din løsesum har højere værdi end noget jordisk gods og guld; intet kan sidestilles med dit offer! Mind mig altid om, hvad det kostede dig at frelse mig, Jesus – mind mig altid om den pris, det kostede dig at løskøbe en dødsdømt fange som mig! Jeg var spærret inde bag lås og slå og skulle have siddet der i evighed for at betale af på min gæld over for Gud, men en dag kom der en fangevogter hen og sagde: ‘Du er fri. Der er en anden, der har betalt for dig.’ Og så gik jeg ud af fængslet og skulle ikke længere afsone min straf.

Tak, Jesus!


I sommerugerne vil “Ugens vidnesbyrd” bestå af andagter fra den nye bog “Jesus er Guds Ord” af Filip Hjorth Kofod. Læs mere om bogen her. 

Udgivet af

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.