Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Golgata - frelsens høj

Ugens vidnesbyrd, uge 15 2018. Mark 15,22.

De førte ham ud til stedet Golgata – det betyder Hovedskalsted (Mark 15,22).

Ingen scene i Guds hellige historie trøster sjælen som Golgatas brutale tragedie. Og intet sted skinner evangeliets lys klarere end fra Golgatas middags-midnat. Her, for foden af forbandelsens træ, blomstrer håbets rose i sin fineste pragt, og troens liljer står i deres skønneste farver. For på Golgata, der hvor frelseren tørstede – der udspringer nådens krystalklare kildevæld. En kilde, som renser alt, den berører. For én dråbe fra nådens kilde på Golgata er i stand til at frelse enhver synder og lindre verdens nød.

Du kan synes, at Sinaj er vigtig i skriften? Der hvor Israel fik loven og sonetjenesten! Du kan tænke, at både Tabor og Karmel bjerg, spiller en stor rolle i frelseshistorien. Og du kan mene, at Oliebjerget var afgørende for Jesus og disciplene. Og det er alt sammen rigtigt. Dog, intet af alt dette når blot til foden af Golgata, det sted, hvor Jesus blev ført ud for at korsfæstes.

For ikke bare er Golgata nådens og trøstens høj, som ingen steder i Skriften. Det er Hovedskalstedet. Det er sejrens og frelsens sted. Og intet sted finder du større styrke og hjælp i anfægtelser og kampe end netop dér, hvor Jesus sonede din synd. Og du skal vide, at havde det ikke været for Golgata, Hovedskalstedet – da havde du intet anet om højden, bredden og dybden af Guds kærlighed. Da havde du end ikke kunnet gætte, hvor meget Gud elskede syndere, hvor dyrt du blev forløst, og hvor rystende forfærdelig synden er.

Din tro ville være uendelig fattig og tom uden Golgata. Bibelens mange herlige løfter og profetier om Jesus ville være uforståelige drømme, uden åbenbaring.

Johannes 3,16 ville knapt give mening; for på hvilken måde, og hvor meget Gud elskede verden, ville være uden Golgatas vidnesbyrd. Ja, uden Golgata ville evangeliet måske være et godt budskab – men uden indhold. Det ville være et budskab uden kors, død, dom og Jesu stedfortrædende lidelse. Og du ville være helt foruden Jesu vidunderlige korsord: ”Det er fuldbragt.”

Derfor er Golgata, Hovedskalstedet, i Skriften. Alle evangelierne har det med. Korset, Guds Søns lidelse og død, detaljeret beskrevet. Derfor må vi frem for noget sted i Skriften takke Gud for Golgata. Der hvor Jesus blev ført ud og én gang for alle sonede Guds vrede og forløste os fra alle vore synder.

Her ser vi Guds kærlighed åbenbaret i Jesus fuldt ud. Her ser vi syndens alvor og alle Guds løfters klare ”JA” i Kristus. Og her er der frelse, håb og trøst for hele verden. Derfor afviser vi enhver forkyndelse og enhver kristendom, som er uden Golgatas vidnesbyrd.

Bøn: Tak, Gud, at du lod Jesus føre ud til Golgata for mine synders skyld. Der kan jeg læse om min frelse. Der kan jeg se din kærlighed, og ingen kan tage disse ord fra mig. Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.