Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Fredsfyrsten mellem gran og glimmer

Andagt til 3. søndag i advent. Es 9,5.

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5).

Messias – Fredsfyrsten – kom til os på jorden. Han kom som et barn født af en kvinde. Han var et menneskebarn, men også en Vældig Gud, en Underfuld Rådgiver, en Evigheds Fader og en Fredsfyrste som havde det fulde herredømme og som derfor kunne besejre Djævelen og sone vores synder.

Alt dette bliver vi mindet om, taler om, standser op ved og fejrer hver jul.

Men ofte, to måneder inden juleaften den 24. december, bliver vi med tiltagende intensitet mødt med mange andre ting, som også på en eller anden måde hører med til julen. Gran og glimmer, gaver, flæske- og andesteg, rødkål, dufte og smage og meget mere. Det er ved at være højtid, og der er familiesamlinger, postyr og stilhed.

Sådan er det hos mange, men det er også kendt, at det for nogle kan være en meget byrdefuld tid. Der er brudte forhold mellem mennesker, som netop i denne tid kommer til overfladen med smerte og måske had. Syndens konsekvenser kan i disse situationer vise sig på en særlig måde. Der hvor det sker, der er der hverken øje for Fredsfyrsten, Jesusbarnet eller gran og glimmer. Nej der er der brug for næstekærlighed og forbøn fra dig, som har øjne og ører, der ser og hører, hvad julens budskab handler om.

En sang, som er skrevet af Jan Byfuglien fra Norge, men som ikke står blandt vore julesange, og som vel derfor ikke regnes for en egentlig julesang, den har jeg i de senere år ofte sunget ved juletid. Hvorfor? Jo, fordi jeg synes, den på en særlig måde får sat ord på, hvorfor Jesus kom til os som et menneskebarn. Sangens ord lyder som følger:

1. Du ser måske Jesus som barnet i krybben,
og hyrder på marken og vismænd på knæ,
med stjerner, som stråler, og engle, der synger,
gir stemningsfuld glæde og budskab om fred.
Men har du set Jesus, som lider på korset,
som soner for din skyld, som lindrer din nød?
Og har du set Jesus, som står op af graven,
gir håb om et nyt liv og sejr over død?

2. Du ser måske Jesus som lærer og mester,
en fængende leder, et stort ideal,
som gav os et nyt bud, et bud om at dele,
vi andre skal tjene og ikke os selv.

3. Du ser måske Jesus som den, Gud har sendt os
til hjælp for hver sygdom og lidelse svær.
Og det er vor vished, at Jesus vil høre
og svare i ret tid på bønner, vi ber.

Lovsangstoner, nr. 105.

Er det Jesusbarnet i krybben og hyrderne på marken, ledestjernen og de vise mænd og englenes sang sammen med god mad, gran og glimmer, der gør, at julestemningen stiger? Eller er det glæden over, at Jesus kom for at dø på korset i mit sted, der fylder, og vel at mærke en Fredsfyrste, som havde det fulde herredømme og som derfor også var mægtig til at overvinde døden og opstå, for senere at fare til Himmels, der fylder os med glæde, når julelysene tændes?

Jesus kom til os som et lille barn, men Jesus har været til fra tidens begyndelse. Hør hvad Paulus skriver om det i Efeserbrevet 1,7-10: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde; at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.”

Når man fejrer fødselsdag for en person, der er nået op i en højere alder, så plejer man ofte at markere det med fest, gaver, udsmykning og omtale af, hvad personen har lavet, hvad vedkommende har betydet m.v. Selv om Jesus kom til os som et lille barn, var han altså en kendt og betydningsfuld person fra evighederne af. Derfor: Lad os frimodigt fejre Jesu komme i julen, men lad os også minde hinanden om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for vores frelses skyld. Lad os fejre barnet i krybben, men lad os også blive stille for, hvad det betyder for os. Lad det ikke kun gå op i krybben med det lille barn og i gran og glimmer, men lad os se, hvad det betyder, at Guds søn kom til os i egen person, som Fredsfyrsten med herredømme over alt, men også med villighed til at blive en, der gik ind i vort sted, for at sone vores synd. Det gjorde han ved at dø for os på korset.

Julens budskab handler om Jesusbarnet, der kom til os, men det handler også om Guds søn, som har det fulde herredømme og som er død på korset i mit sted, for at jeg skulle få fred og evigt liv ved ham.

Glædelig jul i Jesu navn!

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.