Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Fra landsudvalgsmødet

Ny formand og næstformand i Nyt Liv.

I forbindelse med Nyt Livs årsmøde d. 12. juli sluttede jeg min beretning med disse ord: ”Når vi til januar skal konstitueres, skal der vælges en ny formand. Vi er i gang med at forberede dette …”

Efterfølgende har jeg fået en del spørgsmål: ”Hvad skal der så ske?”

En del af Nyt Livs venner har måske tænkt, at det var en usædvanlig måde at informere om dette på. Men landsudvalget, og ikke mindst jeg, har ønsket at dele dette med Nyt Livs venner, ligesom vi i spørgsmålet om yderligere ansættelser i Nyt Liv informerede om dette ved årsmødet i 2014.

Vi har meget brug for jeres forbøn, og vi har haft brug for tid til at være stille i bøn om Guds ledelse. ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves” (Sl 127,1).

På landsudvalgets sidste møde d. 18. og 19. sept. blev konstitueringen igen drøftet, og landsudvalget er enige om, at vi til vores næste ordinære møde d. 29.-30. jan. vil pege på Martin Thise Holm som formand og Jacob Bach Christensen som næstformand.

Vi er taknemlige for, at Martin og Jacob har sagt ja til kaldet til at gå ind i denne opgave.

Martin har siden 2007 deltaget i Nyt Livs lejre sammen med sin familie. Han har været med i landsudvalget siden 2011.

Jacob er ”født ind i Nyt Liv” og har været aktiv i arbejdet med børn og unge på vore lejre i mange år. Jacob har været med i landsudvalget siden 2010.

De har begge været aktive i det lokale menighedsarbejde, hvor de har boet: Martin i Luthersk Mission i Krusbjerg, Jacob i Nyt Liv Dronninglund og Luthersk Mission i Aalborg, Hillerød og København.

I landsudvalget et vi taknemlige for det generationsskifte, der har været gennem de sidste fem år, og vil varmt lægge det hen til Nyt Livs venner at stå bag de nye, og os alle, i forbøn. Der er ingen, der går ud af arbejdet, men vi har flyttet rundt på opgaverne.

Ny medarbejder i informationen

Gennem mange år har Peder Hovgaard stået for alle tilmeldinger til vore lejre og passet informationen i forbindelse med sommerens bibellejr og seniorlejren. Peder har passet dette sammen med opgaverne med at holde styr på økonomien i Nyt Liv, skolekredsen for Djurslands Efterskole og KSK (Kristent Skole- og Kursuscenter).

Peder vil fortsat varetage de tre kassererposter, men har ønsket at blive løst fra opgaven med at modtage tilmeldinger til lejrene og sidde i informationen til årets bibellejr. Det er derfor en glæde at kunne byde Bente Christensen og hendes familie velkommen i arbejdsfællesskabet. Bente og Henrik har gennem mange år deltaget i Nyt Livs lejre og er med i det lokale arbejde i Dronninglund.

I det daglige vil det være Bentes stemme, der lyder i telefonen, når man ringer på tlf.: 23 39 18 30 for at tilmelde sig eller for at stille spørgsmål af praktisk art. Det vil også være Bente, der modtager din mail, når du skriver til tilmelding@nytliv.dk.

Fra landsudvalget skal der lyde en stor tak til Peder og Birtha for deres trofasthed og store arbejde gennem mange år. Vi glæder os over, at de forsat kan og vil være med i arbejdsfællesskabet, men i det nye år vil der være et nyt ansigt i informationen og en ny stemme, når man ringer for at tilmelde sig til bibellejr m.m.

Vinterlejr sidste weekend i uge 7

Det er sagt og skrevet flere gange også her i bladet, men jeg vil alligevel gøre opmærksom på, at den årlige forårslejr er blevet til en vinterlejr.

Vi har i mange år haft lejr i marts/april. Men det har altid været en udfordring at finde en weekend i marts, hvor skolen var ledig. Det betyder meget for skolens økonomi, at de kan vælge den rigtige weekend. Det har samtidig betydet, at det har været vanskeligt at planlægge på lang sigt.

Med flytning til sidste weekend i uge 7 har vi mulighed for at planlægge mange år frem i tiden. Vi håber, at det vil blive godt modtaget, og vi glæder os til at se mange af jer. Programmet for vinterlejr følger med dette blad og kan også findes på nytliv.dk.

Tak for fællesskabet

I tiden siden sidste landsudvalgsmøde d. 18. og 19. sept. og sidste årsmøde d. 12. juli er tankerne gået tilbage til en blanding af mange gode dage og svære dage, men dage, som jeg i dag siger Gud tak for. En tak for de hyrder, som han i sin nåde og kærlighed sendte på min vej.

Se jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig” (Åb 3,20).

De ord fik jeg som 17-årig lov til at høre fra talerstolen i Dronninglund Missionshus som ord til mig. Lina Sandel skriver i en kendt sang, som jeg husker fra den tid:

Tør du vel slå hen i vejret Guds påmindelser og bud?

Har du mod til uden Jesus at fremtræde for din Gud?

Lyt dog til hans Ånds formaning,

Hør, ak hør, han banker end!

Har du mod at lukke ude fra dit hjerte denne ven?

Må denne Åndens klare røst fortsat lyde klart imellem os, til frelse og til fornyelse. Må det, der samler os, altid være det centrale: ”De holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønnerne” (ApG 2,42).

Som en tak for sidst og et ønske om en velsignet advents- og julehøjtid, vil jeg gerne minde om Salme 73 med en kraftig streg under vers 28: ”Men at leve Gud nær er min lykke, min lid har jeg sat til den Herre Herren, at jeg kan vidne om alle dine gerninger.”

Hvor er det godt, at der ikke står alle mine gerninger, men alle dine gerninger.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 3-2015. Hele bladet kan læses her.