Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Fortæl mig, hvori din mægtige styrke består

Ugens vidnesbyrd, uge 37 2017. Åb 1,5.

Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod (Åb 1,5).

Der er tider i livet, hvor Satan kommer særligt nær for at sigte dig som hvede og gøre krav på din sjæl – dette bør du vide. I sådanne stunder prøves din tro, og du står under Jesu særlige forbøn, som Peter gjorde det:

Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte“ (Luk 22,31-32).

Satan kan fylde dit sind med vrede mod et andet menneske, friste dig til synder du aldrig havde troet fandtes i dit bryst eller fylde dig med stor angst for Guds vrede. Her beder Jesus for dig, at din tro ikke skal svigte, som han bad for Peter. For du er på intet tidspunkt overgivet til dig selv, eller Djævelen – men til Gud. For Gud ved, at skal du behage ham og bestå i dommen, da må han prøve din tro. Også selvom himmel og jord skal sættes i bevægelse for din tros skyld.

Men hvor finder vi styrke og kraft i sådanne stunder? Hvor finder vi vished om vore synders forladelse, og at Jesus elsker os? Det gør vi i ord som disse fra Johannes’ Åbenbaring 1, vers 5. At Jesus elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod.

Her er der kraft og styrke for din tro til enhver prøve og kamp. Her forkynder Herren Jesus, Den Troværdige, rent ud til dig, at Han elsker dig og har løst dig fra dine synder med sit blod. Du er elsket af Jesus.

Sådanne korte, klare ord har Jesus givet os til stor hjælp midt i al strid og nød. Og blot ved så små ord af Herren kan vi besejre de største fjender, Satan, synden, døden og verden – ja, selv dommedag. For Jesus elsker os, og HAR løst os fra vores synder med sit blod.

Hvad mangler jeg mere? Dette har jeg fra hans egen mund, og selvom jeg ser og føler, synden klæber ved mig – ja, alt vidner imod… Så løfter jeg i tro Åndens mægtige ord, holder det frem foran mig, som et lille barn på Jesu anvisning, og siger: Se, Jesus elsker mig – og Han har løst mig fra mine synder med sit blod.

Hvilke dødelige sværdslag dette lille ord af Jesus ikke retter mod Satan, mod vantroen eller synden vi netop står i! ”Tak, Jesus for sådanne ord“, siger vi. For i tro vover vi at holde dem for langt mere sande, gode og rigtige end noget af det vi ser, føler eller bildes ind af Satan og os selv.

Vi må huske: Troen, Gud har skabt i os, er noget levende. Og troens styrke ligger netop i det, den spiser og lever af – Guds løfter og evangeliet om Jesus.

I Dommerbogen 16, vers 6 beder Dalila Samson fortælle hende, hvori hans store styrke ligger? Den lå i Guds løfter til Samson. Løfter, som aldrig kunne svigte eller fejle – med mindre Samson lod sig forføre bort fra det, Gud tydeligt havde talt til ham og ind over hans liv.

Må Jesus, som er troens begynder og fuldender, hjælpe os altid i tro at sige det samme som Ordet. Vokse ved Ordet. Have vor styrke i Ordet, og aldrig i os selv. Men hvile i, at Gud ikke kan lyve og altid opfylder sit ord.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.