Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Forladt af Gud

Matt 27,46. Om den ufattelige lidelse, Jesus gennemgik - for at vi skulle blive købt fri for netop denne smerte.

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? (Matt 27,46).

Det er Guds søn, ham, som havde Guds velbehag, der udstøder dette klageråb. Her finder vi ham på bunden af den lidelsesafgrund, han steg ned i.

Med rette havde Jesus, da han forudså, at alle hans venner ville forlade ham, trøstet sig med, at Faderen var med ham (Joh 16,32). Men også denne trøst blev nu berøvet ham for en tid.

Men vi må spørge: Var det en virkelighed, eller var det kun tilsyneladende – sådan som vi også kan opleve det – at Gud havde forladt Jesus?

Vi kan være forvissede om, at det var en virkelighed. Det var ikke bare mørket, som i tre timer rugede over stedet, hvor korset stod, der var trængt ind i Jesu sjæl. Gud havde vendt sig fra ham.

Adskillelse fra Gud var den straf, synden medførte. Det er syndens væsen; den afbryder forbindelsen mellem mennesket og Gud. Derfor måtte Jesus, på hvem straffen blev lagt, lide det at blive forladt af Gud.

Så bittert Jesus end led, hører vi sjældent udbrud af smerte fra ham. “Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund” (Es 53,7). Men her lyder der et angstråb fra det dybe, der vidner om en smerte, som overgår al forstand; en smerte, som kun den evige fortabelse kender.

Fra denne ufattelige smerte skulle Jesus frikøbe os. Derfor måtte han selv smage den, og ved at han smagte den, blev vi befriet fra den.

Så står der da ikke andet tilbage for os end at erkende det offer, Jesus bragte, som gyldigt for os, og prise ham af hele hjertet, fordi han bragte det. Og må vi rigtigt fordybe os i den kærlighed, som kunne bære og tåle disse forfærdelige byrder. Så vil den tænde genkærligheden i vores hjerter.

Solen, som igen brød frem af mørket, efter at Jesus havde tømt den bitre kalk, forkynder, at en ny dag, en Frelsens dag, er oprundet for de fortabte.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2018. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.