Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Forberedt på krig?

Sl 27,4. Om den åndelige belejring, der er begyndt, og som vi må ruste os på, bliver intensiveret i den kommende tid.

Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel (Sl 27,4).

Kun ét ønske!? I Davids situation ville jeg nok mindst have to ønsker: 1) At Herren ville fri mig fra fjenderne. 2) Og så også ønsket om at være hos Herren.

Her hjælper Salmerne dig til at fastholde de rette proportioner og prioriteringer i livet. Selv under belejring og den hårdeste åndelige krigsførelse mod dig, har du i bund og grund kun brug for én ting: at bo i Herrens hus!

Belejringen og den åndelige krig føles hård, når al din egen herlighed forsvinder. Frimodigheden får nogle hårde slag. Troens kamp består her i at finde ind til fryden over Herren Jesu herlighed. Hans herlighed er fuld af nåde og sandhed (Joh 1,14).

Bønnen bliver også sat på prøve. Det kan opleves som om, bønnen ikke ”virker”, når man søger svar fra Ham. Han frier mig ikke for fjenderne i mit liv. Bønnens kamp er at søge svar fra Ham i Hans tempel, for at du derfra kan få barmhjertighed og modtage nåde til hjælp i rette tid. I bønnen må du først søge svar og frimodighed i Hans nåde og i Hans frelsernavn. I Fadervor kommer bønnen Helliget blive dit navn før bønnen om led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Det er samme rækkefølge i Salme 27, hvor bønnen imod fjenderne kommer senere.

Jeg tror, de kristne i Vesten må forberede sig på, at Guds riges åndelige og fysiske fjender også på vore breddegrader vil blive flere og modstanden stærkere. I samme grad som folkene vender Gud ryggen, og huset findes ledigt, fejet og prydet, vil de onde ånder vende tilbage, og de vil være talrigere og værre end tidligere. Sådan skal det gå denne onde slægt (Matt 12,43ff).

Vi er i en slags belejringstilstand, hvor holdninger og standpunkter, som har sin grund i Guds ord, er under pres. Og jeg tror, vi indenfor en kort tid vil opleve en intensivering, hvor belejringen går over i, at der føres krig imod os.

Hvad skal vi gøre i sådan en situation? Hvilke ønsker måtte vi have? Vores svar i sådan en tid afhænger af, hvad vores ønske er, når vi i dag oplever åndelig krigsførelse i vores eget liv mellem kødet og Ånden. Det er i de små personlige kampe i dag, vi opøves til en intensiveret åndelig krig senere.

Gud give, at Guds folk under en intensivering af den åndelige krig svarer med vers 4: Kun ét ønsker vi fra Herren: at bo i Herrens hus. Vejen frem er, at Guds folk opruster ved at opprioritere Guds ord i hjem og i menigheden. Vi må ikke lade os friste af at søge menighedens herlighed og verdens accept. Det er uden kraft. Det ender galt. Menighedens frimodighed og stolthed må bygge på sikrere grund: Herrens nåderige herlighed.

Guds folk, søg højere op; søg svaret i den himmelske helligdom.


Uddrag fra bogen Himlen åben, s. 166-168. Se boganmeldelse af bogen her, og køb bogen her.


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2024. Hele bladet kan læses her.

 

Udgivet af