Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Evangeliets indhold

Ugens vidnesbyrd, uge 18 2021. Mark 16,15-16.

Så sagde han til dem: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes” (Mark 16,15-16).

Mange kristne har deres tanker om, hvad evangeliet er. Men få spørger Guds ord, hvad evangeliet er.

Herved mister mange evangeliets trøst og hjælp. Og i værste fald mister de evangeliets frelse.

Da Jesus ville lære sine disciple, hvad de skulle prædike til alle menneskers frelse, sagde han: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den der ikke tror, skal dømmes.”

Her ser vi for det første, at evangeliet gælder enhver: ”hele skabningen.” Uanset hvem eller hvad du er. Her er ingen forskel. For det andet ser vi, at evangeliet ikke indeholder et eneste vilkår, det er et rent nådesløfte. For vi ser, at evangeliet ikke indeholder et eneste krav eller en eneste af lovens trusler. Det er utroligt vigtigt, at vi mærker os disse ting. I vort trosliv med Jesus og i al kristen prædiken. Ellers har vi ikke med Guds ords evangelium at gøre, men blot med løgn og forførelse.

Nej, har vi med evangeliet at gøre, så har vi med rene nådes- og frelsesløfter, uden vilkår, at gøre. Dette kan ingen eller intet ændre på.

Om du nu ville spørge Jesus: ”Hvad forventes af mig for at blive frelst?” da ville han svare dig: ”Ingen gerninger. Jeg har gjort alle gerninger, som skulle gøres. Og du behøver ikke smage én dråbe af det bæger, som jeg måtte drikke for at frelse og forløse dig.”

Hvor stor og håbløs en synder du end er; hvor ond, kold, hård og uvillig du end føler dig over for Gud og næsten; hvor svag og fuld af fusk i dit kristenliv – så må du alligevel tro evangeliet, og tage det til dig, da evangeliet ikke indeholder et eneste krav til dig eller nogen bebrejdelse, men bare gaver fra Gud. Glædelige løfter om nåde, syndernes forladelse, forsoning og fred med Gud, i, ved og gennem Jesus Kristus.

Hør da du, som trods dette herlige budskab stadig er mismodig og funderer over din egen elendighed: Du forkaster Jesus, når du forkaster hans evangelium. For om du end var tvunget til at bekende som Paulus: ”Jeg er den største blandt syndere” (1 Tim 1,15), så får du alligevel lov til at tage evangeliet til dig, for det kræver intet af dig.

Nej, evangeliet kræver intet, det giver bare. For evangeliet er en gave. En gave fra Gud. Netop til dig, som ikke har hverken gerninger eller noget at være stolt af. Hør hvad Bibelen siger: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af” (Ef 2,8-9).

Ved du, hvorfor evangeliet langt overgår det, du kan fatte og forstå? Ved du, hvorfor vi ikke kan tale store nok ord om evangeliet? Ved du, hvorfor evangeliet har så stor betydning for syndere? Ved du, hvorfor evangeliet er det eneste, der betyder noget for Gud hos dig?

Fordi evangeliets indhold og kerne er Jesus Kristus, Guds elskede Søn.

Så kom nu du, hvor stor en synder du end måtte være, for evangeliet lyder stadig! Ja, nåde og frelse for både en Kain og en Judas forkyndes stadig for hele skabningen som gave. Kom, der er endnu plads, lyder brudgommens indbydelse.

Du bør vide, at Jesus intet behov havde for at dø for sin egen skyld; men for alle mennesker, for din skyld, døde han. Og derved fik vi del i hans død, forkynder evangeliet, ”for vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde” (2 Kor 5,14).

Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.