Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et vidnesbyrd, som ikke er til at komme uden om

Ugens vidnesbyrd, uge 42 2021. Zak 9,9.

Hvordan ville det mon være gået med Jesu fremtræden her på jord, ja hele Hans virke her, hvis ikke Israel i mange, mange år før Jesu fødsel havde ventet en Messias?

Ja, hvis det folk ikke op gennem deres historie havde lært, at Gud vil sende en Messias: ”Ham, der skulle komme!”, som israelitterne benævnte Ham? Ja, så var det næppe gået, som det gik, så ville Jesu offentlige fremtræden meget vel kunne være løbet ud i sandet, og Han var gledet ubemærket ud af verdenshistorien.

Men Jesu komme, Hans offentlige fremtræden i disse ca. 3 år i Israel, var grundigt forberedt. Gud havde nemlig gennem årtusinder gjort alt klart til Jesu fremtræden. Og selvom Jesus trådte frem i offentligheden som en fattig tømrer fra en ganske ukendt by, Nazareth, så blev Han kendt og hørt. Ja, her mere end 2000 år efter Hans offentlige virke, hører man stadig om Ham ud over jorden – hver søndag.

Forbavsende, Hans udgangsposition var efter vor menneskelig opfattelse elendig. Han var jo ikke kongelig, eller ud af en indflydelsesrig familie, f.eks. ældste søn af ypperstepræsten. Det ville jo have været mere forståeligt, at Han så blev så kendt. Men at Jesus alligevel fik den indflydelse, Han fik, er virkeligt tankevækkende. Jøderne ventede godt nok en Messias, men da ikke en tømrer fra ”Nowhere”!

Ja, det er tankevækkende, at denne tømrer blev så kendt. Enhver marketingsmand, der i dag skulle fremlægge en strategi for at gøre Jesus kendt, ville løbende skrigende bort fra den metode, som Gud anvendte. Her er virkelig tale om fakta – ja, hvad der faktisk skete. Ingen ville opdigte en historie med et så umuligt forløb.

Og tænk så også på, hvorledes Jesu kom frem til farisæernes og de skriftkloges højborg: Jerusalem. Han kom ridende på et æsel. Jamen, ville marketingsmanden råbe, det skulle da være på en hvid stridshingst – ikke et æsel.

Jo, netop på et æsel, for sådan var det profeteret. Allerede 500 år før det skete havde Zakarias profeteret det:

Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel” (Zak 9,9).

Men Jesus red netop på et æsel, ydmygt, sagtmodigt, så vi mennesker kunne identificere os med Ham, Han fremtrådte ikke magtfuldt eller overnaturligt, nej ganske hverdagsagtigt, men Han var den længe ventede – Messias – Ham, som Gud havde sendt. Det blev mange af Hans samtidige modstræbende klar over på grund af profetierne og alle de undere, der skete ved Jesus. Det viste, at Han kunne være Messias, den længe ventede.

Og kort tid efter beviste Jesus det. Han gjorde det på Golgatas kors, hvor Han blev henrettet og døde, men 3 dage senere stod Han ud af sin grav, for døden kan ikke overvinde Gud.

Det er det endegyldige bevis. Var Jesus ikke opstået fra de døde, var Han blot forsvundet ud af verdenshistorien, men netop i Hans opstandelse har vi Guds bevis på, at Jesus er Messias – Kristus. Sendt til frelse for enhver, der stoler på det, ja stoler på Ham – vor Herre.

Udgivet af

Svend Aage Paulsen

Svend Aage Paulsen, Frederikssund, pensionist.

Svend Aage Paulsen

Svend Aage Paulsen, Frederikssund, pensionist.