Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et ord, der bærer

Ugens vidnesbyrd, uge 40 2016. Åb 21,5.

Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!” (Åb 21,5).

Der kommer stunder i et menneskes liv, hvor alt synes at gå i stykker. Det gælder også for dem, som hører Jesus til. Livet med Jesus er ikke et liv uden problemer – uden sygdom, uden sorg , uden savn.

I livets skyggedale, hvor sygdom kan gøre livet svært, eller sorgen rammer af en eller anden grund, eller problemerne tårner sig op og bliver uoverskuelige, der kan modløsheden let komme til at ramme også dig, som hører Jesus til. Du ser ligesom ingen lyspunkter, og kigger du fremad, så kan det være meget svært at se lys for enden af tunnelen.

Midt i det mørke, som på den måde kan sænke sig over et menneske, kan det være utrolig befriende at standse for det lille ord fra Åbenbaringsbogen: ”Se, jeg gør alting nyt!”

Og så skal du tænke over, hvem det var, der sagde de ord. Det var ham, der sidder på tronen. Det var ikke en tilfældig person, der netop sad på tronen, da Johannes fik lov at se ind i den evige verden. Nej, det var ham, der sidder på tronen. Han har altid siddet der, og han vil altid sidde der. Han sidder på tronen. Det er almagtens evige Gud. Altets skaber og opretholder.

Han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!”

Så kan du regne med, det sker. Der kommer en dag, hvor han gør alting nyt. Ham, der skabte hele universet og den jord, vi lever på i dag. Da han havde skabt, da kiggede han på det og så, at det var såre godt.

Men det hele blev ødelagt af Satans angreb. Synden ødelagde alt. Det er derfor, du kan opleve de dage og perioder, hvor alt går i stykker, og hvor fremtiden kun ser mørk og umulig ud.

Men ham, der sidder på tronen, har sejret over Satans magt og herredømme, og en dag tilintetgør han det. Så findes det onde ikke længere, for han, der sidder på tronen, har fjernet det, og så gør han alting nyt.

Det onde kommer ikke igen, Satans magt er brudt, for han, der sidder på tronen har tilintetgjort ham.

Når han, der sidder på tronen gør alting nyt, så bliver det nyt og rent og helligt som på skabelsens morgen, og så vil du aldrig mere opleve de mørke stunder, for de findes ikke mere.

Hvor kan det, midt i livets mørke dage, give hvile at tænke frem mod den dag, hvor alt er gjort nyt. Så er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.

For han, som sidder på tronen, har gjort alting nyt!

Prøv at lade den evige sandhed bundfælde sig i de tunge og mørke stunder i dit liv. Det bærer igennem.

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.