Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et nyt år - i Jesu hænder

Ugens vidnesbyrd, uge 2 2017. Hebr 13,8.

Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid (Hebr 13,8).

Vi har lige taget hul på et nyt år. Ingen ved, hvad der kommer til at ske. Der venter mange overraskelser, både positive og negative. Det kan endda gå sådan, at en eller flere af dem, du for kort tid siden har fejret nytårsaften sammen med, ikke længere er iblandt os, når vi om tolv måneder igen skal begynde på et nyt år. Ja, det kan faktisk gå sådan, at du selv – selvom du er ung – skal passere grænsen til evighedens verden engang i løbet af dette år.

Jesus kan også komme tilbage her til jorden for at tage sine til sig og dømme de ugudelige.

Ingen ved det, for der er ingen, der kan se ud i fremtiden.

Jesus har kontrollen

Jo, der er en, der netop ved alt. Jesus Kristus, som sidder på tronen i Himlen, har fuld kontrol. Ham er givet al magt (Matt 28,18), og for ham ligger det nye år og hele resten af verdenshistorien som en opslået bog.

I Åbenbaringsbogen, Bibelens sidste bog, står der om, at Lammet (det er Jesus, der kaldes sådan, fordi han blev ofret for vores synder) – har taget den bogrulle, hvor der står om hele fremtiden, i sin hånd (Åb 5,7). Bogrullen åbnes mere og mere, og på den måde ledes verdensforløbet frem mod hans store dag – den dag, hvor han kommer tilbage til os (Åb 6).

Nu er det jo én ting at vide, at Jesus er almægtig og styrer hele tilværelsen. En anden ting er at vide, hvordan den person er, der leder alt, hvad der sker – fra de store verdenspolitiske begivenheder til de personlige hændelser i dit eget liv.

Jesus er fuld af nåde og kærlighed

Når vi skal få rede på, hvordan Jesus er, sådan som han sidder på tronen i den himmelske verden, så er ordet fra Hebræerbrevet klargørende: “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.“

Sådan som han var, da han vandrede her på jorden for 2000 år siden, sådan er han også nu.

Hvordan var Jesus da dengang?

Jo, han gik rundt og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket (Matt 4,23).

Han ynkedes over de vildfarne, forvirrede mennesker og tog sig af dem med tålmodig undervisning (Mark 6,34).

Han forbarmede sig over den stakkelse enke i Nain og opvakte hendes eneste søn fra de døde (Luk 7,11-15).

Han græd ved sin ven Lazarus’ grav (Joh 11,35).

Han var villig til at dø for at redde menneskeheden (Matt 20,28), og på korset viste han sin kærlighed og tilgav endog dem, som netop da hånede ham i hans dybeste fornedrelse (Luk 23,34).

Præcis så stærk er hans kærlighed endnu og lige så rig og ødsel er hans nåde. Dette ved vi, eftersom “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid“.

Alt samvirker til det bedste

Tænk hvor underfuldt at tilværelsen styres af den, som elskede os så højt, at han gik i døden for os!

Der står om Lammet, der holder fremtidsbogen i sin hånd, at det “så ud som slagtet“ (Åb 5,6). Jesus bærer stadig mærker efter forsoningssårene i Himlen! Det er den gennemborede hånd, der styrer tilværelsen. Hvilken tryghed, hvilken lykke! Han, som led og døde for dig, leder nu hændelsesforløbet, sådan at det vil gå dig evigt vel, så du skal komme lykkeligt hjem til Himlen.

Hvis du er et Guds barn, hører du til dem, om hvilke Jesus siger, at ingen skal rykke Guds børn ud af hans hånd (Joh 10,28), og hans apostel Paulus skriver:

“Når vi nu står som retfærdige gennem hans blod, hvor meget sikrere skal vi da ikke gennem ham blive frelst fra vredesdommen“ (Rom 5,9, jf. svensk oversættelse).

Alt, hvad der vil ske med dig i det kommende år, sker, fordi Jesus vil, at du skal holde dig til ham og ikke gå fortabt. Kommer du ud for svære ting, er det, fordi Jesus vil prøve dig og opdrage dig, så du bliver stærkere i troen på ham. Kommer du ud for tab, er det, fordi Jesus vil tage det fra dig, der står i vejen for dit fællesskab med ham. Og alt det dejlige, der sker, lader han ske, for at du i glæde og taknemmelighed, skal blive ført nærmere til ham (Rom 2,4).

Hvor er det underfuldt, at vi må lægge det nye år og alt det, der skal ske i det – det hårde og det skønne, ulykkerne og de ting, vi kan glæde os over – i tryg fortrøstning over på ham, som altid er den samme. Og at vi må sige som Paulus: “Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet“ (Rom 8,28). Amen.

Bøn: Jesus, tak at du altid er den samme, lige så stor i nåde og kærlighed, som da du vandrede her på jorden blandt os mennesker og gjorde godt. Lær mig trygt at hvile i din favn. Amen.

Hermed den sidste andagt i denne omgang fra bogen: Oss är en Frälsare född (se mere på http://lutherskaforsamlingen.se/bocker). Det er en bog, der indeholder små andagter og betragtninger til advents- jule- og nytårstiden i en enkel tone og på et letforståeligt svensk (i alt 12 små andagter og 14 lidt større “betragtninger“). Oversættelserne på Nyt Livs hjemmeside er foretaget af Henrik Gren Hansen. Tak til Lars Borgström for tilladelsen til at bringe andagterne!

Udgivet af

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

Lars Borgström

Lars Borgström, præst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.