Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et herligt "sprog"

Ugens vidnesbyrd, uge 41 2017. Kol 1,13-14.

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse (Kol 1,13-14).

Findes der i noget sprog i verden så herlige ord, som disse? De er som budskabet om benådning fra højeste domstol, ind i den dødsdømte forbryders ører.

Du vil aldrig kunne falde i en synd så stor, at disse herlige ord ikke skulle kunne gælde dig. For netop derfor er de talt – for at fri fanger ud af mørket! Flytte dem over i Guds elskede Søns rige, og forløse dem ved syndernes forladelse i Sønnen.

Det ville jo være selvmodsigende, om disse ord skulle være talt til rene helgener og engle, der intet kendte til mørke, synd eller ulydighed. Nej, dette er ord til dig, der kender mørket som en magt, der holder dig fanget. Fanget i synd og ulydighed mod Himlens Gud. Du erkender, at hvor meget du end kæmper med dig selv for at elske Gud og ikke synde, ikke vredes, ikke begære ikke tænke urent eller ondt – så ender du altid tilbage, som det du er i dig selv, en fange i syndens mørke.

Du har måske kæmpet meget med de samme synder? År efter år mærker du arrene efter synden i hjerte og sind, og du ser ingen udvej? Mismod synes mere og mere at have afløst glæden i Herren.

Din udvej er ikke flere forbedringsforsøg eller nye åndelige oplevelser! Heller ikke mere bøn om kraft og helligelse. Nej, din egen kraft vil aldrig kunne hjælpe dig eller forlade dig synden, men det kan alene det simple: at høre og tro, at Gud allerede nu har friet dig ud af mørkets magt, og sat dig over i sin elskede Søns, Jesu Kristi rige. Det er Gud, der ”flytter” dig over i sin Søns rige. Det var Gud, der forløste dig i Kristi blod på korset, og det er Gud, der ufortjent forlader dig dine synder.

Sådanne store ting har Gud aldrig forventet af dig! En fange i mørket. For alt, du ønsker, er jo blot at blive forløst og sat fri. Blive flyttet ud af mørkets magt og over i Guds elskede Søns rige. Nøjagtig dette er, hvad Gud gjorde, forkynder apostlen os her. Og intet af dette beror på, hvad du føler eller oplever, men på Guds gerning i Sønnen, Jesus Kristus på korset.

Når Gud udfrier i Jesus, så udfrier han dig ikke bare til en lejlighedsvis frihed, så du straks ender i fængsel igen. Nej, Gud flytter dig helt og holdent ud af mørkets magt, og over i sin elskede Søns rige. Du kæmper nu ikke længere som en fortvivlet fange i mørket, men som et frit Guds barn i Kristi rige under syndernes stadige forladelse i Kristus. Du er ikke længere afhængig af at vinde sejr med egne midler og gerninger, men du er afhængig af Jesus og hans sejr. Du skal ikke længere se mismodigt på dit liv, men du takker frimodigt for Jesu fuldbragte liv og gerning for dig.

Dette er at være flyttet over I Kristus af Gud.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.