Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et fantastisk kapitel i vores bibel

Ugens vidnesbyrd, uge 28 2018. 1 Kong 8.

1. Kongebog 8 er helt fantastisk!

1) “Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel; præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel” (v.10-11).

Når Herrens herlighed (Jesus!) flytter ind, må alt vige. Selv vores tjeneste må træde til side. Jo mere Jesu herlighed får lov til at fylde mit sind, jo mere må alt mit eget træde til side – og jo mere ubetydeligt bliver det. “Selv er jeg intet, Jesus mit alt!”

2) “Herren har sagt, at han vil bo i mørket” (v.12).

Hvor er det fantastisk – og ubegribeligt! – at Den Levende Gud vil bo i mit mørke, i min elendighed og i mit hjerte, som minder mere om en losseplads end om noget som helst andet.

3) “hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag” (v.24).

Jeg har understreget hvad du lovede … har du opfyldt. Gud lovede, at Messias ville komme og frelse sit folk – og det skete!

Og Jesus opfyldte alt! “Nu står mig åben Himlens Port, for mig har Jesus fyldestgjort!”

4) “Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget!” (v.27).

Salomo kender Gud som den, han er – Den Levende Gud – og sig selv som det, han er: støv.

5) “Hør i Himlen” (v.30.32.34 m.fl.)

Gud er i Himlen. Det er hans hjem. Dér han han sin trone. Dér har han sin hjemvendte søn, der træder frem for hans trone og siger: “Se, far, mine naglemærkede hænder; de vidner om, at der er betalt! Jeg har betalt for Filip!”

6) “Når Himlen lukkes, og der ikke kommer regn, fordi de har syndet imod dig, og de beder vendt mod dette sted og priser dit navn og vender om fra deres synd, fordi du har ydmyget dem, så …” (v.35).

fordi du har ydmyget dem … Tænker vi over dette? Tænker vi over, at Gud kan sende synd og elendighed ind i vore lov – for at ydmyge os!?

Jovist. Det gør Han.

For Gud vil, at min mund skal være lukket. For hvem af os kan høre, hvis vi ævler løs hele tiden?!?

Kære Gud. Ydmyg så meget, så ofte og så hårdt, som du ser, det gavner mig bedst.

7) “Den gode vej” (v.36).

jf. Joh 14,6! “Jesus sagde til ham: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”

8) “… når nogen føler sig ramt i hjertet” (v.38).

at føle sig “ramt i hjertet”.

Det kender du, der endnu har en vågen samvittighed. Smerten over synden. “Jeg må tilbage til Jesus! Jeg må bekende min synd for Ham igen!”

Den dårlige og vågne samvittighed er en dyrebar ædelsten i en kristens hjerte og liv.

9) “Lad dine øjne være åbne for din tjeners bønfaldelse og for dit folk Israels bønfaldelse, og hør dem, når de råber til dig” (v.52).

Kære Gud. Tag ikke din Helligånd fra mig. Tag ikke din nåde fra mig. Lad dine øjne være og forblive åbnede over mig. Se i nåde til mig.

10) “Da Salomo var færdig med hele denne bøn og bønfaldelse til Herren, rejste han sig foran Herrens alter, hvor han havde ligget på knæ …” (v.54).

At bøje sine knæ for Den Levende Gud er en god ting!

For hvem er det godt? For Gud?

Nej. Det er godt for mennesker af støv at bøje sine knæ over en stol eller en sofa og tale ud med Gud. Det er godt for synderen at udføre denne fysiske handling, fordi det er med til at tydeliggøre for ham, hvem der er Gud, og hvem der er støv.

Gud behøver ikke min fromhed – for han er allerede fuldt ud tilfreds med JESU fromhed, hellighed og retfærdighed, som gælder for mig. Men jeg behøver at bøje mine knæ – fysisk og åndeligt.

11) “Lovet være Herren, som gav sit folk Israel hvile, ganske som han lovede. Ikke ét af alle de gode ord, han talte ved sin tjener Moses, er faldet til jorden” (v.56).

Se Josva 21,45! “Ikke ét af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden; alt gik i opfyldelse.”

To fantastiske vers!!

12) “I skal være helhjertet med Herren vor Gud, så I følger hans love og holder hans befalinger, som I gør i dag” (v.61).

Er du “helhjertet” med Gud? Taler du med Gud om din synd og dine overtrædelser? Får Gud lov til at komme bag facaden? Onani, porno, bagtalelse, sladder – alt det, der foregår, når du er alene.

Er du og jeg helhjertet med Gud?

13) “De priste kongen og drog hjem, glade og ved godt mod på grund af alt det gode, som Herren havde gjort mod sin tjener David og sit folk Israel” (v.66).

Ja, for det er det, som Gud har gjort for mig på korset til min fred og frelse, der skaber den sande og vedvarende glæde og frimodighed!

1. Tal til mit hjerte om Jesus,
sænk i min sjæl hvert et ord,
lad mig på ny få at høre
dejligste budskab på jord!
Mind mig om englenes jubel,
da de ved Betlehem sang:
»Ære ske Gud i det høje,
fred over jorden!« det klang.

2. Tal om det vældige møde,
da han vor dødsfjende slog,
hvor som sit sejrrige våben
livsordets sværd han uddrog.
Mind mig om Frelserens smerte,
tårer og blodige sved,
lidelsens vej, som til andre
skænkede frihed og fred.

3. Tal om hans udgang på korset,
Frelserens dødsseng så hård;
syng om den morgen i haven,
evigheds dejlige vår.
Syng om forløsningens under,
kærligheds vældige magt,
og mens jeg lytter med tårer,
jubler jeg: Alt er fuldbragt!

(Fanny Crosby)

Mandag i uge 29 på Nyt Livs bibellejr prædiker Filip Kofod over Mikas Bog 7,19b. Her i ugerne 26-28, hvor vi glæder os til at mødes i Fjellerup, bringer vi tre vidnesbyrd på hjemmesiden af Filip, som også alle er med udgangspunkt i Det Gamle Testamente. Den hellige Skrift er en velsignet skat, hele vejen fra Mosebøgerne til Åbenbaringsbogen, og det er stort, når Guds Ånd lukker det op for et menneskets hjerte til liv og trøst. Vi må bede om, at det også må ske på sommerens lejre, overalt hvor Guds ord lyder.

Udgivet af

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.