Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Et barn går til sin Far

Ugens vidnesbyrd, uge 23 2019. Luk 15,18.

Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig (Luk 15,18).

Der er stor forskel på at bekende sin synd foran sin dommer og for sin Far. Foran en dommer står du som en lovbryder med forventning om straf. Her gælder bare lovens og gerningernes vidnesbyrd.

Men sådan er det ikke for den, der for Jesu skyld kommer til Gud. For han kommer nemlig til sin nådige Far, ikke til sin dommer, med sin bekendelse: ”Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.”

Som børn, der én gang er døbt til Kristus og renset i hans dyrebare blod, kommer vi ikke med vore daglige synder eller vor daglige omvendelse til dommeren, men til Faderen. Det er vigtigt at forstå. For når Kristus én gang for alle har fjernet, udslettet og sonet dine synder, da har han også for altid på retfærdig vis gjort dig til barn. Derfor lærer han os her, at vi skal komme som børn til Far.

Jesus vil lære os noget gennem lignelsen om den fortabte søn. Forkynde dig, at hans frelsesværk gennem troen og dåben sætter dig ind i et Far-barn forhold til Gud. At for Jesu skyld er Gud din egentlige Far. Og at du derfor kan og må komme til Herren, som du er. Som den, der har syndet mod himlen og mod Gud.

Og dette gælder jo netop for dig, som har syndet og er fortabt. Dig, som så ofte har ødet Guds gaver bort i urenhed og synd. Ja, måske du siden din ungdom har levet dit eget liv, uden Gud? Du forlod Jesus og din dåbs store gave til fordel for verden og dine egne lyster?

Jesu udsagn gennem ”den fortabte søn” her lærer os tydeligt, at Jesus kalder ad syndere. Han vil, du skal komme til ham. Og han vil ikke, at du skal skjule, hvem du er, men komme til ham, nøjagtig som du er! Ærlig og oprigtig som en, der har syndet og er fortabt. Og du skal få lov at komme trygt uden frygt for dom. For din Far vil ikke dømme dig, men frelse dig.

Læser du dette og føler dig så faderløs? Du længes efter Jesus, og du kan ikke overdøve syndens, kødets, verdens og Djævelens røster, som både indefra og udefra nægter dig Guds nåde og faderomsorg? De siger: ”Du kan ikke komme, sådan som du er. Ikke med de samme synder og svigt igen og igen. Dit hårde hjerte osv.”

Du skal ikke lytte til de mange røster fra dit eget indre! Du må i stedet i frimodig tro lytte til Jesus, og hans undervisning om den fortabte søn. Så du ser, at du er velkommen hjem til Guds faderhjerte som en fortabt synder. Og Gud ved, du intet har at komme med. Ingen gerninger eller lydighed, bare fattigdom og synd. Derfor taler Kristus da heller ikke her om dine gerninger eller din lydighed, men han fremstiller jo netop Gud her som en nådig Far.

Vi møder dette kald til syndere overalt i Skriften. Også Hoseas forkyndte omvendelse til et syndigt folk. De skulle gå til Herren, som deres rette Far. For: ”Hos dig finder faderløse barmhjertighed” (Hos 14,5b).

Gud ønsker at vise barmhjertighed. Han ønsker at læge, trøste og frelse. Og han ønsker, du skal komme og ikke være faderløs. Skynd dig derfor at komme til Jesus. Skynd dig at komme til din Gud og Far.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.