Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Er du rede?

Matt 25,1-13. Om hvordan frafaldet i den sidste tid sker hos dem, der er med i den ydre kristne menighed.

I Matthæusevangeliet kapitel 25 vers 1-13 læser vi følgende lignelse om ti brudepiger:

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.

Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!

Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.

Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.

Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Her er ikke tale om fem fra den gudløse verden og fem fra den kristne menighed. Nej, det er ti fra den kristne menighed. Facaden, det ydre, er ens for dem alle, her er der ingen forskel. De følges alle med til Gudstjenester og møder i missionshuset. Forskellen ligger i det indre – i hjertet.

Sådan skal det se ud i slutningen af jordens tidsalder. De sande kristne og de frafaldne skal gå side om side, så ingen kan skelne dem fra hinanden. Først når lyset fra brudgommen stråler dem i møde i den mørke nat, opdager de fem deres fejltagelse. Hvilken rystende alvor ligger der ikke i disse Jesu ord!

At gå sammen med sande kristne og tro om sig selv, at man er en kristen, og så, i sidste øjeblik, når alt er for sent, at høre af Herren: ”Jeg kender dig ikke!” Det er forfærdeligt at tænke på.

Eftersom det går mod den dag med raske skridt, hvor Jesus vil komme igen, føres vi mod sådanne tider. Guds folk vil mere og mere blande sig med den gudløse og den religiøse verden og nedbryde de grænseskel, som Gud har sat mellem omvendte og uomvendte. Man gør de gudløse efter på flere og flere områder.

Denne blanding vil stjæle kraften fra Guds folk og binde dem i afmagt og søvn. Verdsligheden – den gudløses liv og handlen – måden at være på og leve på – sniger sig dybt ind iblandt os. For en vågen kristen skulle det være let at se, hvordan alt i dag arbejder på at føre os ind i denne tid.

Det hjælper ikke noget, at du og jeg bilder os ind, at vi er kristne! Hvad siger Guds ord? Vi må lade os ransage af Guds ord. Vi må høre efter Jesu ord: ”Våg og bed!”

Selvom de så ens ud, var de så forskellige: De kloge levede med troens vågne øje. De blandede sig ikke med de gudløse. De havde en vågen tro! Jesus var centrum i deres liv.

De uforstandige havde ikke denne vågne tro. De manglede Jesus, selvom de mente, de kendte ham. Men Jesus kendte dem ikke.

Hvem kom med til festen? De, der var rede – Jesu brud. Det er dem, der har sagt Jesus tak for hans død og opstandelse. De har sat hele deres tillid til Ham og lever med Ham i alt! Jesus er i centrum.

Læg mærke til, at døren blev lukket og blev ikke åbnet igen. De fem uforstandige gik evigt fortabt!

At være rede er noget, du og jeg må sørge for i tide. Det er for sent, når Jesus kommer i skyerne – for det gør Han! Hvornår ved ingen – måske snart?

Vi må som kristne sørge for, at livet næres med Jesus igennem bibellæsning og bøn – ved Ordets hørelse og ved nadverbordet. Drage omsorg for at leve tæt sammen med Jesus. I Johannes’ Åbenbaring 22,20 står der: ”Ja, jeg kommer snart. Amen, kom Herre Jesus!”


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 3-2016. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Egon Jensen

Egon Jensen, Haderslev, tidligere ansat i Luthersk Mission som landsjuniorsekretær og leder af Juniorforlaget, derefter skolesekretær på Rinkenæs Ungdomsskole, nu pensionist og fritidsprædikant i Luthersk Mission.

Egon Jensen

Egon Jensen, Haderslev, tidligere ansat i Luthersk Mission som landsjuniorsekretær og leder af Juniorforlaget, derefter skolesekretær på Rinkenæs Ungdomsskole, nu pensionist og fritidsprædikant i Luthersk Mission.