Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Er der ord, som du er frelst ved?

ApG 11,14. Om hvordan Gud ser på det, som du regner dig for frelst ved.

Send bud til Joppe efter Simon med tilnavnet Peter. Han vil tale ord til dig, ved hvilke du og hele din husstand skal blive frelst (ApG 11,14).

Kornelius

Hvem fik denne besked?

Går vi tilbage til kapitel 10 ser vi, at det var en engel, der med disse ord i et syn henvendte sig til en mand ved navn Kornelius.

Kornelius var officer i en militærafdeling der hed ”Den Italienske”. Men ud over det, hvad ved vi så om ham? Hvad var han egentlig for en mand, den Kornelius, som englen kom til? Hvad var hans situation?

Var han verdslig – en mand langt fra Guds rige? Han, som her gennem en engel fik denne besked fra Gud: at han skulle sende bud efter en mand, som ville tale ord til ham, som han skulle blive frelst ved.

Det er nærliggende at tænke, at det måtte være en ugudelig mand, som på den måde havde brug for at høre ord, som han skulle blive frelst ved.

Men – det er endnu mere tankevækkende at læse det vidnesbyrd, som Guds ord giver ham:
”Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand; han gav folket mange almisser og bad bestandig til Gud” (ApG 10,2) … Sådan!

Så er den mand beskrevet!

Og vi har Guds ord for, at det er sådan, det er med ham. Hermed måtte hans forhold til Gud være beskrevet. Set gennem vores perspektiv var hans forhold til Gud tilsyneladende, som dét skulle være.

Hvad Kornelius havde brug for

Havde en mand, som Guds ord beskriver på den måde, virkelig brug for at høre ord, som han skulle blive frelst ved?

Ja – det havde han. Det at han var from, gudfrygtig, gav almisser og bestandig bad til Gud var ene gode ting. Men det var alt sammen ting, som drejede sig om ham.

Men frelst? – Det var han ikke ved det.

Hans hjerte måtte finde ind til noget at blive frelst ved, som var uden for ham selv.

Og det eneste sted, hvor det findes, er i Guds ord om Jesus.

Midt i sin fromhed, gudfrygtighed, bønner og almisser, manglede han det afgørende. Han manglede at høre ord, som han kunne blive frelst ved. Han manglede de ord, hvorved Gud ved sin Ånd skulle åbenbare for hans hjerte, hvad han havde fået i Jesus.

Disse ord måtte han høre tilsagt sig selv. Han måtte høre det tilsagt sig selv med personlig og direkte adresse – høre at: Disse løfter gælder mig! Disse løfters indhold er mit! Så jeg kan satse tid og evighed på det, for Gud selv står inde for, at disse løfter holder!

Kristen – på hvilket grundlag?

Den måde, Guds ord beskriver Kornelius på – kan noget af det også siges om dig? Er du from, gudfrygtig, giver almisser og beder m.m.?

Er dette summen af det liv, du lever i den kristne forsamling?

Er dit forhold til Gud hermed beskrevet?

Er summen af dette liv i det kristne fællesskab blevet det, som du er ”frelst” ved?

Er det blevet bekræftende for dit gudsforhold på en måde, så du regner dig som frelst ved det?

På hvilket grundlag bekender du dig som en kristen?

Grunder din bekendelse som kristen sig på det liv, du har i den kristne venneflok – eller grunder din bekendelse sig på ord, som du er blevet frelst ved?

Guds Ånd ønsker at åbenbare for dit hjerte, at uanset hvor håbløs du er, så gælder nåden dig.

Når dit eget liv sukker: Kunne jeg dog bare være – kunne jeg dog bare gøre – kunne jeg bare stride – kunne jeg bare våge, og kunne jeg bare bede – så ønsker Guds Ånd at føre dig ud af alt dette stræb for med løfterne om Jesus som baggrund at føre dig ind i en hel anden verden, hvor du kan sige: Tak for, hvad Kristus er! – Tak for, hvad Kristus har gjort! – Tak for, hvad Kristus har stridt! – Tak for, hvad han har bedt! – Tak for, hvad han har udrettet!

Er summen af disse ord det, som du er blevet frelst ved?

Er du frelst ved løfterne om, at du ved Jesu sonoffer kan stå helt ren for Guds ansigt for Jesu skyld alene?

Er disse løfter de ord, som du er blevet frelst ved?


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 1-2020. Hele bladet kan læses her.


Takket være et samarbejde med Lumi Radio Aalborg kan denne og andre artikler også høres i lydudgave, indtalt af Inge Lise Schmidt.
Evt. fejl i lydfilen kan meldes til lumi@lumiradio.dk eller tlf. 5192 4628 (husk at angive minuttal for fejlen).

Lyd

Åbn lyd i nyt vindue
Downloads

Downloads

  • Lyd

Udgivet af

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.

Peder Mikkelsen

Peder Mikkelsen, Lystrup, prædikant i Luthersk Mission.