Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Er "den store glæde" blevet din?

Andagt til 4. søndag i advent 2018. Luk 2,10-11.

Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket (Luk 2,10-11).

Da englen åbenbarede sig for hyrderne på Betlehems marker julenat, var de grebet af stor frygt. De oplevede noget, de aldrig havde oplevet før. Lige pludselig, midt i den stille nat, strålede Herrens herlighed om dem. Det må have været en fantastisk oplevelse, og man kan godt forstå, at frygten greb dem, for hvad var det dog, der lige pludselig skete?

Men Herrens engel, som trådte frem og talte til dem, begyndte sit budskab med at sige: ”Frygt ikke!”

Den første følelse, der griber et menneske, hvis det får lidt af Herrens herlighed at se, er nok frygt.

For i lyset af Herrens herlighed vil et menneskes syndighed og magtesløshed komme til at stå i skærende kontrast til det, der åbenbares. Det er jo den fortabte synder, der får et glimt af den hellige Guds herlighed.

Men englens budskab til hyrderne var ikke et frygtens budskab. Nej, englen forkyndte dem en stor glæde, og denne glæde skulle ikke bare være for hyrderne, den skulle være for hele folket.

Det glædelige budskab, der lød ud over Betlehems marker denne julenat, er altså også et budskab til os – til dig, den enkelte.

Og hvad var det for et budskab? Jo, det lød sådan: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”

Den frelser, som Gud havde lovet den faldne og fortabte menneskeslægt, er født. Min frelser er født. Din frelser er født. Der findes ikke det menneske i slægten, som med rette kan sige: ”Det budskab gælder ikke mig.” Nej, for glæden, som englen forkyndte, gjaldt hele folket.

Men hvor er der få, der vil høre det budskab. De allerfleste vil gerne fejre jul på en eller anden måde, men det glædelige budskab, der lød julenat over Betlehems marker, interesserer dem ikke.

Men lad det få lov at bundfælde sig i dit hjerte denne dag: Din frelser er født! Og så må englens ”frygt ikke” også få lov at lyde til dig. For den Jesus, der blev født julenat, blev født netop for at frelse dig.

Han bar det hele for dig. Al din synd – alle dine svigt – alle dine nederlag – al din utroskab mod den hellige, almægtige Gud. Det hele blev båret af din frelser. Han blev gjort til synd for dig. Og så fik han dommen og tog straffen i stedet for dig, og inden han døde på Golgata kors, så råbte han: ”Det er fuldbragt.”

Det hele er ordnet – for dig! Din frelser er født, og den forsoning, han skulle skaffe til veje, er ordnet, og så er det fuldbragt.

I troen på Jesus er det dit, og så skal du ikke længere frygte for at møde den hellige Gud, for Jesus har gjort dig ren og retfærdig, Himmelen værdig. Jesus står som din stedfortræder for Guds åsyn, og så kan Gud ingen synd finde hos dig mere, for Jesus har for evigt fjernet den.

Det kommer vi aldrig til rigtig at kunne forstå, men det skal vi heller ikke. Vi får lov at tro det.

Du, som lever i troen på Jesus, får lov at synge med Sigvard Engeset:

Uforskyldt må jeg fra dag til dag
eje Guds fulde velbehag.
Frelseren vandt mig det,
uforskyldt fandt jeg det,
uforskyldt ejer jeg
Guds behag af nåde.

Det får du lov at eje, for din frelser er født, og han lever. Måtte du så også i denne jul få lov at glæde dig over alt det uforskyldte, du ejer i Jesus. Du har jo ingenting i dig selv, men i Jesus har du evigt nok.

Udgivet af

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.

Carl Richard Hansen

Carl Richard Hansen, Aalborg, ingeniør, nu pensionist.