Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

En vandring i tro

Ugens vidnesbyrd, uge 23 2023. Joh 4,46-54.

I Johannesevangeliet 4,46-54 læser vi om en kongelig embedsmand fra Kapernaum. Han fik et møde med Jesus, som fik afgørende betydning for hans liv.

Vi har i de foregående andagter set, hvordan et møde med Jesus har forandret et menneskes liv. Først så vi på Nikodemus, siden på den samaritanske kvinde, og nu skal vi høre om en kongelig embedsmand fra Kapernaum. De tre personer er meget forskellige, men der er også en lighed mellem dem.

Frem mod sommerferien vil der som ugens vidnesbyrd hver 2. eller 3. uge være en andagt af Svend Åge Jacobsen til fordybelse i Johannesevangeliet. De seks andagter hænger sammen, men kan læses uafhængigt af hinanden. Find tidligere andagter i boksen “relaterede ressourcer”.

Alle tre skilte sig ud i deres sociale liv. Nikodemus skilte sig ud fra de andre i Det store råd ved at opsøge Jesus og komme til tro på ham. Den samaritanske kvinde var et ensomt udskud i hendes landsby. Og manden i vor tekst var en kongelig embedsmand, som sikkert var højt på strå. Han havde tjenere i sit hus, hvad almindelige folk ikke havde.

Og sådan er det tit i Guds rige: Det består af mange forskellige slags folk, fra mange sociale lag, men bundet sammen i troen på Gud. Fælles for alle tre er, at de har mødt Jesus.

Johannes fortæller, at Jesus opholdt sig i Kana, der hvor han havde gjort vand til vin. Samtidig var der i byen Kapernaum, som ligger ca. 25 kilometer fra Kana, en kongelig embedsmand som havde en søn, som var dødelig syg. Embedsmanden må have hørt om Jesu undergerninger, sikkert om at han havde gjort vand til vin i Kana, måske også om, at Jesus kunne helbrede syge. Og hvad gør denne mand så, når man har en dødeligt syg søn? Ja, man gør jo alt, hvad der står i ens magt for at hjælpe.

Embedsmanden skynder sig til Kana. Det er en rask gåtur på 4-5 timer. Og straks forelægger han Jesus sagen: Jesus vil du ikke nok komme med mig til Kapernaum og helbrede min søn, før han dør.

Jesus hører på ham, men han giver ikke embedsmanden det, som han bad om. Jesus gik ikke med til Kapernaum. I stedet siger Jesus: ”Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.”

Hvad mente Jesus med de ord? Var det en afvisning eller hvad? Måske en bebrejdelse – du kommer bare løbende her for at se tegn.

Nej, jeg tror det er noget helt andet, vi skal være opmærksomme på. Jeg tror, at Jesus her gør et tegn, som både kan hjælpe embedsmanden og os til tro. For Jesus sagde jo noget mere til ham. Han sagde fem ord mere. Fem ord, der, ligesom alt andet i Guds ord, skaber, hvad det nævner. Jesus sagde: ”Gå hjem, din søn lever.”

Læg godt mærke til embedsmandens reaktion. Der står i teksten, at ”han troede Jesus på hans ord, og gik”.

I det øjeblik han hørte ordet af Jesu mund, kunne han ikke vide, om ordene var sande eller ej. Han kunne ikke vide, om drengen hjemme i Kapernaum var blevet helbredt ved det ord eller ej. Først da embedsmanden kom hjem, blev han klar over, at Jesus virkelig havde magt til at helbrede alene ved at sige et ord.

Denne mands vandring fra Kana til Kapernaum er et godt billede på kristenlivet. De kristne kaldes jo også for de troende.

Kristentroen er beskrevet på mange måder i Bibelen. Et godt eksempel på det er Abraham. Han kaldes også for de troendes far. Han er så at sige en model, et eksempel, for alle kristne. Om ham står der i Romerbrevet 4,21, at han var fuldt overbevist om, at ”det, som Gud har lovet, det har han også magt til at gøre”.

For Abrahams vedkommende havde Gud lovet ham, at hans kone Sara, der både var gammel og ufrugtbar, skulle føde en søn. Menneskeligt set var det umuligt, men, kort fortalt, ser vi, at helt imod naturens orden, fødte Sara virkelig en søn, nemlig Isak. På den måde så Abraham, at det, som Gud har lovet, det har han også magt til at gøre.

Og som det var med Abraham, er det også i beretningen om embedsmanden med den syge dreng. Denne mands vandring fra Kana og hjem til Kapernaum, var en vandring i tro. Først da han kom hjem, forstod han, at der er magt i Jesu ord. Da gjorde han også den erfaring, at det, som Jesus lover, det har han magt til at gøre.

Og læg så mærke til den afsluttende bemærkning i teksten. Der står, at han og hele hans husstand kom til tro. Jamen stop: Troede embedsmanden ikke, da han gik fra Kana? Jo, da begyndte han troens vandring. Da tog han de første skridt på troens vej. Men da han kom hjem og så, at Jesu ord virkeligt var sande, blev han styrket i troen. Da voksede tilliden til Jesus. Og sådan er det gået for mange kristne. Det kan godt være, at de første skridt på troens vej var var svage og famlende, men efterhånden op gennem livet er skridtene blevet fastere.

Teksten slutter med at fortælle, at det, som Jesus gjorde den dag, var et tegn. Altså var det et tegn på noget større. Det var et tegn på, at Jesus virkelig er Gud, og at det, som han siger, det har han magt til at gøre.

Selvsagt var det tegn for embedsmanden. Men det er også et tegn for os om Guds ords magt.

Derfor vil jeg gerne slutte med et centralt bibelord, der samler kristendommen i en sum. Det er fra Johannesevangeliet 6,40. Det ord må du læse nu som et ord til dig fra ham, der har magt til at gøre det, som han siger:

Det er min faders vilje, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag (Joh 6,40).

Dette ord er et løfte, og den, der tager imod dette ord, den, der tror på det, vil få det, som ordet siger.

Grib dette ord frimodigt i tro på, at Gud også har magt til at gøre det for dig.

Jeg vil slutte med et par vers fra salmen ”Vov dig kun, dristelig”:

Vov dig kun,
dristelig
tro, hvad Jesus har gjort for dig!
Det var Faderens vilje og id
os at frelse til evig tid.
Jesus, Guds søn, har det gjort.

Alle de tre personer jeg har nævnt, har gjort det, som salmen siger. Nikodemus, den samaritanske kvinde og embedsmanden har hver for sig vovet sig hen til Jesus. Situationen har været forskellig, men resultatet det samme – mødet med Jesus har forandret deres liv. Derfor siger jeg til dig:

Vov kun dig,
dristelig,
tro, at Jesus er alt for dig!
Han vil hente engang sin brud
fra det fremmede land til Gud,
hjem til den himmelske fred.

Amen.

Udgivet af

Svend Åge Jacobsen

Svend Åge Jacobsen, Haderslev, prædikant og tidligere lærer på Luthersk Missionforenings Højskole i Hillerød.

Svend Åge Jacobsen

Svend Åge Jacobsen, Haderslev, prædikant og tidligere lærer på Luthersk Missionforenings Højskole i Hillerød.