Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

En underfuld skaber

Ugens vidnesbyrd, uge 13 2016.

Doktor Michael Denton, seniorforsker i human molekylær genetik ved Otago Universty, New Zealand, konkluderer i en af sine afhandlinger fra 1998 om biologiske lovmæssigheder, at alle tilgængelige oplysninger i den biologiske videnskab støtter antagelsen om, at hele kosmos er et designet hele med biologisk liv som mål og formål, et hele hvor alle de forskellige dele og facetter har deres formål i, at biologisk liv kan eksistere her på vor klode.

Den konklusion er jo helt i overensstemmelse med, hvad Esajas skrev i sin profeti for mere end 2700 år siden:

“Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke til tomhed, men dannede den til beboelse” (Es 45,18).

Også Paulus er inde på beboelse i talen, han 700 år senere holdt på Areopagos: “Det er Gud, der giver alle liv og ånde og alle ting; og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo (…) For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 17, 25-26.28).

Så Gud har nøje planlagt alt vedrørende menneskers liv, ja, dit liv er planlagt af Gud, så egentlig er det ligegyldigt, hvad du mener om dit ophav, om dine forældre efter din opfattelse var gode, dårlige eller midt i mellem – de to besad nøjagtig de gener, der skulle til, for at du blev, som Gud ville have dig.

Det betyder så også, at uanset om du synes, at du fysisk er vellykket eller ej, så er du, som Gud havde tænkt sig dig. Om du har irriterende fregner eller for stor næse eller fremstående ører eller kedeligt hår eller andet, som du synes kunne være mere vellykket, så husk, når du ser dig i spejlet, at Gud vil have dig sådan, som du ser ud, ellers havde han skabt dig anderledes.

Og tænk: Gud har også bestemt, hvor du skulle fødes, og hvor du skal leve. For Gud har skabt alt, alle mennesker, ja fastlagt, hvor hver enkelt af os skal bo.

Der er intet tilfældigt for Gud, alt har han i sin hånd, både dig personligt og det samfund, du lever i.

Denne nøje planlægning af dig, ja af alle mennesker, vidner om Guds kærlighed til mennesker, hvad vi betyder for Gud. Han må virkelig ønske at være sammen med hver eneste af os, hans ypperste skabninger. Han ønsker ikke, at en eneste af os, skal fortabes.

Men det blev jo vor situation i og med syndefaldet. Dette forfærdende oprør mod Gud, som vore stamforældre, Adam og Eva, efter slangens, Djævelens “råd” gjorde (1 Mos 3). Og ved syndefaldet blev vi alle omfattet af oprøret, vi blev alle syndere. Det forfærdende er, at synd og syndere ikke kan være i nærheden af den hellige Gud.

Og netop for at redde menneskene ud af den situation, sendte Gud sin søn, Vor Herre, Jesus Kristus, for at han med sit blod på Golgata kunne sone menneskehedens synd.

Jesus gjorde det, døde for at hvert eneste menneske, der har taget imod hans soningsoffer, kan leve evigt sammen med Gud.

Lad os tage imod den forsoning, som Jesus Kristus har skaffet os, så vi efter Guds inderlige ønsker, altid kan være sammen med ham, vor underfulde skaber.

Udgivet af

Svend Aage Paulsen

Svend Aage Paulsen, Frederikssund, pensionist.

Svend Aage Paulsen

Svend Aage Paulsen, Frederikssund, pensionist.