Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

En dag i dine forgårde

Ugens vidnesbyrd, uge 25 2016. Sl 84,11.

En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt (Sl 84,11).

De sidste par måneder er jeg på flere måder blevet standset op for Salme 84 og særligt for vers 11. Guds ord taler i denne salme om at være lykkelig i trængsel. Det er udfordrende, for det mest nærliggende for Guds barn er at bede Gud om at fjerne lidelse og trængsel fra mit liv.

Gud ønsker, at jeg skal komme til ham i alle forhold – også i prøvelser og lidelser. Jeg beder dagligt Gud om, at han må gribe ind over for de ting i mit liv, som er forbundet med sorg, smerte og tårer, ja, faktisk har jeg med ret stor frimodighed bedt Gud ændre på de ting og forhold, som jeg har været ked af, og som jeg har haft svært ved at se det positive ved. Jeg har derfor ofte haft det svært med at læse vers 11.

Men i de sidste par måneder har Gud gennem Salme 84 vist mig en anden dimension. Jeg har set, hvordan trængselstider også kan give anledning til glæde, og hvordan jeg i troen kan lære at tage imod alt af Guds hånd.

Hvis du har det sådan, som jeg ofte har, at det er svært for dig at læse vers 11 – “en dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt” – så prøv at læse salmen igennem et par gange mere.

Salmen rummer enormt megen trøst – netop til den anfægtede og sorgfulde. Selv i min smerte og sorg må jeg vide, at jeg altid er det bedste sted, når jeg er hos Gud og holder mig til hans Ord.

Salmen taler til mig om, at Gud har overblikket, og at han ved, hvad jeg trænger til. Jeg ved ikke selv, hvad der er bedst for mig, og Gud kan lede mig gennem megen smerte, men jeg har stadig med ham at gøre, som har givet mig Jesus som mit skjold og værn (v. 10), og som gennem livet altid har mit evige liv for øje. Jeg, som er frelst, må have min styrke hos Gud.

I vers 7 nævnes ‘Baka-dalen’, og jeg er af en prædikant blevet mindet om, at dette kan betyde tåre-dalen, den dybe dal eller dalen med sorg og smerte. Også når jeg går gennem tårer, har jeg på grund af Jesus min bolig hos Gud og må se hen på ham (v. 8) – lykkelig det menneske, der har deres styrke i dig” (v. 6).

kan det godt være, at jeg ikke så hurtigt, som jeg havde tænkt, kommer ud af Baka-dalen. Men i lyset af det evige liv ser jeg, at bare én dag, hvor jeg er omsluttet af Guds nåde er bedre end tusind, jeg selv har valgt.

Bøn: Bevar mig hos dig – også i min smerte, Gud. Lad mig ikke rammes af uro og bitterhed, men lær mig at se på dig, Jesus. Vis du vejen dag for dag – led mig ad evigheds vej.

Udgivet af

Sidsel Dørken

Sidsel Dørken, København, pædagog og cand.pæd.

Sidsel Dørken

Sidsel Dørken, København, pædagog og cand.pæd.