Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det store løfte

Ugens vidnebyrd, uge 33 2020. Matt 28,20.

Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende (Matt 28,20b).

Dette løfte fra Jesus har båret utrolig mange hjem til himlen. Den kendte opdagelsesrejsende og missionær David Livingstone var en af dem. Gennem de mange ensomme år i Afrikas jungle og frem til den morgen, han på knæ i sit telt gik over grænsen til evigheden – da var dette løfte en bærende kraft i hans liv. ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Jesus vil også, at du skal tage dette løfte ind over dit sind og dit liv. For han vil, du skal standse op og ”se”. Se løftet! Se ham, som taler det! Og se, hvad det indebærer! Se – at: ”Jeg” er med dig.

Dette løfte talte Jesus i sin afskedsstund til sine disciple, som et testamente ind over deres liv og gerning. Jesus lovede at være med dem, og med enhver som tror løftet.

Men hvor længe? Indtil Gud bliver træt af mig og min ulydighed? Indtil jeg forhåbentlig snart lærer det og forstår det? Nej, tværtimod … Helt indtil verdens ende.

Og er Jesus med dig, hvem kan da være imod dig?

I sandhed bør vi være trygge i Jesu nærhed. Barnet er jo trygt i sin moders nærhed og favn. Burde da du, som frygter Gud og tror på Jesus, så ikke også vide dig endnu mere tryg hos ham, som er den gode Hyrde? Han, som jo har lovet at samle fårene med sin arm og løfte lammene op i sin favn.

Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene” (Es 40,11).

Ja, Jesus er den forunderlige konge, som bærer hele herredømmet på sine egne skuldre.

Derfor kan også salmisten i Salme 118 vidne om Herren: ”Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.”

Og apostlen Paulus kan frimodigt spørge i samme tone: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? (…) Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!” (Sl 118,13-14; 1 Kor 15,55-56).

Samme grundvold og tryghed har du også! Du, som tilhører Jesu fåreflok! Derfor siger Jesus: ”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget” (Luk 12,32). Derfor skal du aldrig blive til skamme, du, som tror disse løfter og har dem kær. For Jesus er med dig! Ikke for at fordærve dig, men for at frelse dig.

For vid dette: Derfor kom Jesus til verden. Derfor havde han så megen kamp og slid. Derfor led og døde han. Derfor opstod han på den tredje dag. Derfor for han op til himlen, som vor forsvarer og ypperstepræst (1 Joh 2,1). Og derfor: Da vi nu har så stor en ypperstepræst, bør vi med stor frimodighed træde frem for nådens trone og finde hjælp og barmhjertighed i rette tid (Hebr 4,16).

Ja, Jesus, som siger han er med os for at frelse og give os riget, han udførte selv hele frelsesværket og vandt en evig sejr på korset for dig – derfor går det an for dig at stole fuldt og fast på Jesus. For sagde han ikke også selv, da han hang på korset: ”Det er fuldbragt” (Joh 19,30).

Så er det da også aldeles nytteløst og ukristeligt, om vi med vort arbejde, vort stræb og vore egenskaber vil lægge en anden grund for vor tryghed og fred – end den, som Jesus allerede har lagt.

Se” …”Jeg” … Jesus er med dig alle dage. Indtil verdens ende.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.