Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det slagtede Guds lam

Ugens vidnesbyrd, uge 16 2019. 2 Mos 29,21.

Du skal tage noget af blodet på alteret og af salvningsolien og stænke det på Aron og hans klæder og ligeledes på hans sønner og deres klæder. Så er han og hans klæder hellige og ligeledes hans sønner og deres klæder (2 Mos 29,21).

Jeg synes, man på forunderlig vis skuer Himlens herlighed i kapitel 29 og 30 i Anden Mosebog.

Da jeg kom til kapitlerne og læste overskriften “Forordning om præstevielsen”, tænkte jeg, at der nok ville komme en masse om forskellige ritualer og forordninger, som Gud ville, at Moses skulle lære folket. Og det gjorde der også, og det er godt at læse om!

Men jeg ved ikke, om der findes kapitler i Guds velsignede ord, som på samme tid taler så helt igennem velsignet om de ting, som vi skal prise i Himlen:

– Lammet
– Blodet
– Forsoning
– Herlighed
– Klædningen

Og alt sammen er bare kæmpe-projektører, der forstærker det i forvejen mægtige sollys, som i al sin kraft, magt og vælde falder på Ham, hvormed alt står og falder: det slagtede Guds lam:

Jesus – den levende Guds søn!

“Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden.
Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris.
Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder.
Amen!”

Og til sidst et ransagende spørgsmål til dig, der kommer i den kristne menighed: Hvis Jesus som det slagtede Guds lam ikke er dit livs lykke i dit liv her på jorden – hvordan skal det da kunne være det for dig i evigheden?

Citatet ovenfor er fra Johannes’ Åbenbaring 5,9-13. Ord, som i enestående grad indrammer den virkelighed, vi skal prise i evigheden: Lammet, som blev slagtet, og som købte os med sit blod!

Lever denne virkelighed i dig, der læser dette, og som kommer i den kristne menighed?

Lyder denne tak og fryd over Jesus som det slagede Guds lam i den menighed, du kommer i?

Er det sange om Jesus som det slagtede Guds lam, der er kendetegnet for lovsangen i jeres kirke?

Læs i Guds ord!

LEV i Guds ord!

Du må læse Anden Mosebog 29 og 30 og erfare hvilken virkelighed, der var gældende for den helligdom, som Gud forordnede Moses at bygge her på jorden. Og dernæst må du læse Åb 5,9-13 og den velsignede sammenhæng, der er mellem Guds helligdom på jorden på Moses’ tid og den helligdom, som snart skal åbenbares for os på himlens skyer:

Ét vil være i centrum!

Ét vil modtage al vor tak, pris og glæde:

Lammet, det slagtede!

Offerlammet!

Jesus – den levende Guds søn!

HAM være ære og pris til evig tid.

Amen.

Udgivet af

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.

Filip Kofod

Filip Kofod, København, taxachauffør.