Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det evige, det jordiske og det falske

Ugens vidnesbyrd, uge 21 2021. 1 Joh 5,12; Matt 24,3; Matt 7,15.

Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, som har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet (1 Joh 5,12).

Mens han (Jesus) sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?” (Matt 24,3).

Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve (Matt 7,15).

Denne gang starter jeg med tre forskellige bibelcitater. Det er tre forskellige og adskilte begreber, men dog alligevel sammenhængende. Baggrunden for, at det er på denne måde, skyldes nogle refleksioner, som jeg fik, efter at have set og hørt en tv-reklame.

Reklamen viser en pæn og ivrig sælger, der står sammen med et par mennesker og fremviser et flot køkken, og så udtaler han overbevisende og troværdigt følgende: ”Intet varer evigt, men resten af livet kan vel også gøre det.”

Snævert betragtet som reklame, lyder det vel også både rigtigt og troværdigt. Et godt køkken kan holde længe, men selvfølgeligt ikke evigt, men det vil i alle tilfælde holde lige så længe, som I lever. Derfor kan I være helt trygge. Det er vel det, sælgeren prøver at ”forkynde” til de to mennesker.

Det er rigtigt, at et køkken, altså de jordiske ting og selve jorden, ikke varer evigt. Det er også rigtigt, at vi mennesker ikke skal være her på jorden evigt. Reklamemanden siger altså: Der er intet, du behøver at bekymre dig om, køb mit køkken og lev glad videre, så længe du er her på jorden.

Mennesket er skabt i Guds billede, som evighedsskabninger med en fri vilje, men da denne frie vilje blev brugt til at gå Gud imod, kom synden og døden ind i verden.

Synden, den frie viljes misbrug, gav os mennesker døden som konsekvens. Men dette mistag, denne synd, forbarmede Gud sig over, ikke ved at slå en streg over det, der var sket, men ved, at der skulle ske en betaling, en soning, som han selv tog på sig. Det gjorde Gud, da han lod sin egen søn, Jesus Kristus, tage denne synd på sig og bære den op på korset og dø i mit sted, ja for alle, som tror på ham.

Du er fri, ja løst fra din synd, ved Jesu død for dig. Og vi mennesker skal dø, men vores evighedsegenskab er ikke taget fra os. Enten går vi fortabt i en evighed i Helvede, eller vi frelses til en evighed sammen med Jesus.

Reklamen har altså ret i, at vi mennesker skal dø. Men der er en væsentlig ting, der ikke bliver sagt, nemlig at mennesket er en evighedsskabning.

De jordiske ting og selve jorden skal ikke vare evigt. Bibelen er helt klar her, men dig, som måske synes, at det bare er en almindelig folkesnak at sige, at jorden skal forgå, dig vil jeg gerne invitere til at bruge en halv time på, at læse kapitlerne 24 og 25 i Matthæusevangeliet.

Køkkenet skal nok blive slidt op på et tidspunkt, noget fra det kan måske i længere tid blive gemt på et museum, men på et tidspunkt vil det forgå. Når det sker, så sker der også noget andet. Jesus kommer igen, sådan som han selv har sagt det. Han kommer igen for at holde dom, han vil skille fårene fra bukkene, dem, der har taget imod hans frelse, og dem, der fornægter ham og ikke tror på ham. Der vil altså ske en opdeling, og når vi læser Bibelen og lytter til ordene der, så er kriterierne klare.

Jeg vil gerne understrege her, at selv om vi kan have lyst til og mene, at vi kan se og dømme vore medmennesker, så skal vi ikke give os ad med det. Det er Jesus, der er den suveræne dommer, når det gælder Himmel eller Helvede.

Paulus har også et ord om det: ”Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.”

I Matt 7,1-5 kan vi læse om samme sag. Jesus er dommeren. Og du skal kigge indad på dit eget liv.

Den sidste ting, som reklamen førte mine tanker hen på, var den falske forkyndelse, som er noget af det væsentligste, Jesus igen og igen advarer imod, ikke mindst i de sidste tider inden Jesu genkomst og verdensdommen.

Den nydelige mand i reklamen, som siger alt det fornuftige, og bruger de rigtige ord, har en bestemt hensigt, nemlig at få solgt sin vare. Han har jo ret i det, han siger, og han er konkret og virker hæderlig.

Det kan ofte være svært at vide, om det, man hører er virkeligt og væsentligt, og noget jeg bør høre på. Derfor bør det prøves noget andet, og man bliver altså nødt til at undersøge andre ting og derudfra træffe den rigtige beslutning.

Når vi hører en prædiken, læser en bog eller bliver præsenteret for noget, som umiddelbart ser ud til at kunne give trøst og glæde og ellers lyder tilforladeligt, så skal vi altid holde det op mod Bibelens egne ord. Tales der sandt og troværdigt og i samklang med, hvad Gud siger. Det er det, som Jesus siger i Matt 7,16. Selv udsagn, som tales i Guds navn, skal kendes på frugterne. Det, du hører, det du læser, det skal du altid høre og se i forhold til, hvad Guds ord selv siger. Et dårligt træ kan ikke bære god frugt, det kan kun et godt træ. Og er det et dårligt træ, der giver dig dårlige frugter, så skal du hverken læse eller lytte til det.

Det er ikke ualmindeligt at høre sagt, at man synes det er meget svært, at tale og advare om de falske profeter, altså også vore forkyndere i dag. Jeg tror, det i høj grad skyldes, at der er en tendens til at dække sig ind under, at man skal jo heller ikke dømme.

Måske naturligt nok set med menneskeøjne, men læg mærke til, at Jesus bruger meget tid på at advare mod dem, der fører folket/menigheden vild. Denne advarsel kommer ikke mindst frem, når der tales om de sidste tider. At dømme nogen til Helvede eller Himlen, det tilkommer alene Jesus, men at bedømme, om det er Guds ord, der bliver sagt, eller om det, der høres, er noget, der ved nærmere granskning viser sig at være i modstrid med og derfor fører væk fra Bibelens Ord, det skal vi være opmærksomme på. Men det kan vi kun ved at være forankrede i Skriftens eget Ord og i bøn til Gud.

Det bedste redskab, jeg kan give dig til at vurdere de falske profeter, reklamemænd, præster, prædikanter, influencere og velanskrevne såkaldte kristne forfattere på, er at analysere deres budskab grundigt, og holde det op mod, hvad Bibelen siger. Og læg særlig mærke til det, de ikke siger, og de steder, hvor udsagnene måske er rigtige enkeltvis, men hvor sammenhængen giver et forkert billede i forhold til Bibelens ord.

Må Gud bevare os evighedsskabninger, så vi bliver på den vej, der fører til en evighed i Himlen!

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.