Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det er svært at se

Ugens vidnesbyrd, uge 28 2023. 2 Kor 4,17-18.

For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt (2 Kor 4,17-18).

I det forgangne år har jeg været med til to begravelser i min familie. Det var min gudfar og gudmor.

De levede et gudfrygtigt og sparsomt liv. De brugte aldrig midler på nogen unyttige ting. Maskinerne, de havde på gården, var godt og vel udtjent.

De begravede tre af deres fire børn. De har mødt megen trængsel i livet. Der blev grædt meget i deres liv, men stadig var der livslyst og glæde i deres hjem. De nærede sig dagligt med Guds ord og fik mad til deres sjæl og er nu taget hjem til deres frelser.

Når vi tager afsked med vore kære er det svært at se storheden i det. Der er nogle, som til deres sidste åndedrag vidner om en evig frelser. Selvom vi er overbeviste i vore hjerter om, at det er sket, kan vi ikke følge dem ind over tærsklen.

Men hvor er det livsvigtigt, at vi generation efter generation, forældre til børn, vidner om en nådig Gud og herlig Frelser, til tro og liv i Kristus.

Fra de tidligere tiders generationer har min generation så og sige fået overdraget god, solid, bibelsk forkyndelse, friskoler, bibelskole, missionshuse og meget andet. Hvad har f.eks ikke de stærke jyder gennemlevet og givet af deres livsarv, for at vi ikke skulle stå med tomme hænder?

Men hvad med kristuslivet, kan vi overtage det?

Nej, vi må selv have en tørst efter Jesus, en tørst og længsel efter Guds ord, så at du selv bliver frelst og får nød for din næstes sjæl. Må det være sådan, at Jesus selv kommer og vandrer med dig, åbner Skrifterne for dig og sætter dit hjerte i brand.

Vi må bede forkyndere, præster og prædikanter frem, der tro mod Guds ord vil forkynde, så vi længes efter at drikke dybt af denne livets kilde; så vi længes efter fred med Gud og et liv med et tæt hjerteforhold til vores frelser.

Del Ordet, og lad det ved Helligånden skabe den samme længsel, så også din næste kan prise sig salig i Kristus. For at du har noget at dele, må du leve med en åben bibel og dagligt tage Ordet ind over dit liv. Vid blot, at Gud er den eneste, der har retten til at åbne Skriften for dig og dit hjerte.

Tal om Jesus, han er Livet,
han er min retfærdighed;
han for mig sit liv har givet,
vundet saglighed og fred.

Ikke selvfromt her at vandre,
ikke kundskabs stolte røst
eller det at lære andre
giver udsigt eller trøst.

Ikke andet end alene
Jesu nåde, sår og blod
gør mig usle og urene
salig, hellig, ren og god.

Nådens kilde lad udvælde,
Jesus, du min salighed!
Lad i dommen for mig gælde
ene din retfærdighed!

Døm mit hjerte her i tiden,
førend verdens skal forgå,
og når endt er prøvetiden,
lad mig frikendt Himlen nå!

Lad i hvide bryllupsklæder
for din trone hist mig stå,
så du lovsang, pris og hæder
må for evigt af mig få.

(SoS 413)

Udgivet af

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.