Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Det er fuldbragt

Ugens vidnesbyrd, uge 13 2024. Joh 19,30.

Fra Pilatus blev Jesus ført til Golgata. Han bar en tornekrone på hovedet. Han måtte selv bære sit kors, så længe han magtede det. På Golgata spigrede de ham til korset og korsfæstede ham mellem to røvere. Tænk, Jesus, som var hellig, ren, uden synd, fuldkommen kærlighed, måtte lide denne grusomme død.

Og dog var det ikke smerterne, der var værst. Ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd. Han blev forladt af sin egen far. Ja, det det var Herrens vilje at knuse ham.

Guds vredesskål du tømte ud,
så dyrekøbt er jeg Hans brud.

O, lad aldrig nogen sinde
korsets træ mig gå af minde,
som dig, frelsens fyrste, bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!

Det var en ufatteligt høj pris, der måtte til, for at du og jeg kan få frelsen gratis af bare nåde. Når jeg tænker på, at det var min synd, der førte Jesus til Golgata, burde det føre til en hellig rædsel for at synde mod Jesus. Og en bøn til ham om at få nåde til at leve et liv, der svarer til det kald, vi har fået.

Midt i Jesu kamp har han også omsorg for sin egen mor. Nu kunne han ikke længere tage sig af Maria. Derfor pålagde han Johannes at tage hende til sig som sin egen mor.

Jesus sagde om sig selv, at han ikke var kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Han gjorde det til det sidste. Og sådan er han også i dag.

Vi har så ofte fokus på, at vi skal tjene Jesus. Det er også vigtigt. Han har bedt os om at bringe evangeliet til verdens ende. Men du må ikke glemme, at Jesus først og fremmest ønske at tjene dig! Han vil have dig hjem til Himlen.

For at nå dette mål har du brug for at blive betjent af ham. I Ordet, forkyndelsen, bøn og nadver.

Og af sine vældige, evige skatte
han giver og giver og giver igen.

Før Jesus døde, råbte han disse herlige ord: ”Det er fuldbragt.”

Kan der tænkes nogen herligere ord? Jesus, sand Gud og sandt menneske, havde gået på jorden i 33 år. Han havde levet et fuldkomment liv. Han var prøvet i alle ting ligesom du og jeg, men uden synd. Så blev al verdens synd lagt på ham. Han bar dem i lydighed til korset, hvor Guds vrede ramte ham i stedet for dig og mig. Og nu var alt dette fuldført. Opgaven var udført – himmelvejen er åbnet!!

Hør det, du, der kæmper med din frelsesvished. På Golgata blev frelsesværket fuldkomment færdigt. Du er for sent ude, hvis du vil prøve at præstere noget selv til din frelse. Gælden er betalt. Det eneste, der nu tæller for Gud i vores frelses sag, er Jesu blod, som randt for os på Golgata, og hans fuldkomne liv, som vi får tilregnet.

Når så Jesus blev oprejst igen af graven den tredje dag, beviser det, at det ikke var nogen bedrager, der hang på korset. Gud sagde, at den, der synder, skal dø. Jesus gjorde ikke nogen synd. Han havde derfor ret til at leve. Derfor kunne døden ikke holde på ham. Han havde også betalt for alle verdens synder. Derfor bevidner opstandelsen, at ingen synd blev glemt.

O, lad aldrig nogen sinde
korsets træ mig gå af minde,
som dig, frelsens fyrste, bar;
men lad kors og død og smerte
tale, råbe i mit hjerte,
hvad min frelse kostet har!

Oversættelse: Henrik Gren Hansen

Udgivet af

Ove Sandvik

Ove Sandvik, Jørpeland, forkynder i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Ove Sandvik

Ove Sandvik, Jørpeland, forkynder i Norsk Luthersk Misjonssamband.