Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Den vigtigste bog at have sit navn skrevet i

Nytårsandagt 2019/2020. Matt 1,21.

Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21).

En dag bankede det uanmeldt på min dør, mens jeg sad og drak eftermiddagskaffe. Jeg kendte ikke personen, men han præsenterede sig som slægtsforsker. Jeg tænkte: Det lyder da lidt kedeligt. Han blev alligevel inviteret indenfor, og han fortalte sit ærinde. Han var blevet bestilt til at skrive noget om den slægt, som forgrenede sig ind i mit slægtled.

Da han var gået, var jeg ikke i tvivl om, at han var den rigtige mand til dette arbejde. Begejstret fortalte han om de forskellige familier; hvordan deres liv havde formet sig, hvem de var blevet gift med, hvilket arbejde de havde haft, og hvor mange børn de havde fået. Nogle fik et kort liv, andre et langt liv.

I de første 17 vers i Matthæusevangeliet kapitel 1 beskrives Jesu slægt. I vers 1 står der: ”Slægtsbog for Jesus Kristus.”

Efterfølgende møder vi mange forskellige personer, som man kan få flere detaljerede oplysninger om ved at læse i Det Gamle Testamente. Man bliver overrasket. Det er ikke et smukt billede, man sidder tilbage med. Kan det virkelig passe, at Jesus fødtes i den slægt, hvor man blandt andet læser om Rahab – en skøge i Jeriko (Jos 2), om Batseba, som sammen med kong David blev involveret i handlinger, man ikke forstår (2 Sam 11), og om Manasse, der tillod handlinger som menneskeofring og trolddom (2 Kong 21).

Man kan nemt forarges over disse mennesker og undres over, hvorfor Gud valgte denne slægt!

Ville dit slægtled være bedre?

Ingen i dit slægtled har været utro mod sin ægtefælle eller er blevet anklaget for børnemord. Ingen har haft afguder i haven. Alt vel. Men hjertet, hvordan ser det ud? Når Guds ords lys skinner ind i dit hjerte, hvor megen renhed er der så tilbage?

Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” (23).

Alle har syndet. Synden kommer ikke med alderen. Den er du født med. Den sidder i hjertet og kan ikke ændres. På overfladen kan man ændre mange ting, men hjertet kan du ikke ændre.

Så blev Maria gravid – ikke ved en mand – men ved Helligånden (vers 18b) og fødte Jesus. Han blev menneske, men havde ingen synd i hjertet. Synden var og blev fremmed for Jesus. Denne rene og fuldkomne søn sendte Gud til verden for at frelse dig. I Esajas’ Bog kapitel 9, vers 5 fortælles der, at ”et barn er født os, en søn er givet os”.

Gud har givet os noget. Hørte du det? Gud har givet os noget.

Gud har ikke taget noget fra os eller været passiv ved at holde sin hånd lukket.

Gud har åbnet sin hånd og givet os noget: ”Et barn er født os, en søn er givet os.” Det er jo Jesus, Esajas hentyder til, som blev født julenat.

Gud har givet os noget – Gud har givet os sin søn. Gud vil, at al vores opmærksomhed rettes mod denne Guds gave – Jesus. Hvorfor? Fordi det handler om frelse eller fortabelse.

Han fik et navn, der fik afgørende konsekvenser for de mennesker, som vi læser om i Det Gamle Testamente.

Alt det, vi kan læse om disse mennesker – og som vi kan forarges over – er jo kun en lille del af deres liv. Al deres urenhed og synd har Jesus fjernet. ”Han fik navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

Men det gælder også dig. Sandt er det, som vi synger i David Welanders kendte sang:

Navnet Jesus blegner aldrig,
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus det er evigt,
ingen det udslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadigt friske skud;
det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud.

Han fik navnet Jesus. Ikke for at komme med gode råd og anvisning til et bedre og mere helhjertet liv. Han fik navnet Jesus for at frelse dig fra synden og Guds vrede.

Findes der noget mere fredfyldt at slutte året 2019 på, end at vide dette: Jesu blod renser for al synd? Det, som du har gjort galt i 2019 – synd, du gerne ville have undgået, handlinger, som du kan græmme dig over i dag, og som du håber, ingen andre hører om. Dem kan du ikke gøre ugjort eller gøre om. Det piner dig, men der findes et navn, som kan ændre dette – Jesus. Hos ham er der tilgivelse for al gjort synd.

Så er der en bog, som er langt vigtigere at stå i end i en slægtsbog. Det er Livets Bog – det slagtede Lams bog (Åb 13,8). Du, som tror på Jesus, du står i bogen, og kan gå ind til et nyt år med frimodighed. Alle dem, som står i denne bog, ejer syndernes forladelse og al Jesu renhed. Du, som står i Livets Bog, du er omsluttet af en far, som elsker dig og vil føre dig hjem til den evige herlighed (Åb 21). Om det bliver det kommende år ved vi ikke, men vi ved, at Herren Jesu nåde er med os alle dage.

Godt nytår i Jesu navn.

Udgivet af

Thomas Beck

Thomas Beck, viceskoleleder, Esbjerg

Thomas Beck

Thomas Beck, viceskoleleder, Esbjerg