Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Den, der har ører ...

Ugens vidnesbyrd, uge 7 2020. Matt 13,1-9

Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen. Og store skarer flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden. Og han talte meget til dem i lignelser og sagde:
Se, en sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget hundrede, noget tres og noget tredive fold. Den, der har ører, skal høre!” (Matt 13,1-9).

Da jeg var en lille dreng, tilbragte jeg en stor del af min tid sammen med min morfar. Jeg husker tydeligt engang, han fortalte om, hvordan man udvalgte næste års sædekorn.
Det var dengang, hvor man havde kornet sækket op i 100 kg sække som stod på ladeloftet. Der stod det så klar til at blive hældt i kværnen for at blive brugt til foder til dyrene. Hver gang han tog hul på en ny sæk, blev det hældt ud på gulvet, så tog han den store kornskovl, og så kastede han kornet op i luften og ud i en bue mod siderne. De korn, som fløj længst ud, var de største. De blev så fejet op og hældt i en sæk. Dette korn blev så næste års udsæd.
De var nøje udvalgt og blev lagt i et velforberedt såbed for at give kornet de bedste betingelser for at give en god høst.

Så da jeg læste denne lignelse, var min første tanke, at det var en dårlig og ubetænksom bonde, der kastede om sig med gode kerner uden for mig at se at tænke på vækstbetingelserne.

Nu har jeg skrevet en del om udvælgelse af kerner og godt landmandsskab.
Men prøv at læse opmærksomt, så vil vi opdage, at det er noget andet, det drejer sig om.

Nu er det jo ikke mig og mit, der skal skives om her, men om en ubeskriveligt god evangelist, som spreder evangeliet, Guds ord til frelse, overalt hvor han kommer frem.
Noget faldt på vejen og blev hurtigt spist op.
Noget i et tyndt lag jord med klippegrund under. Det spirede straks frem, men da solen stod højt på himlen, visnede det, fordi der var dårlige vækstbetingelser.
Noget faldt mellem tidsler. Der blev det kvalt.
Andet faldt i den gode jord og gav en god høst. At få det man har sået 100 gange igen, det er da vist det, man kalder en god høst.

Jesus starter med at sige se. Når dette lille ord kommer fra Jesu mund, har jeg erfaret, at det er med at være vågen og høre efter.
Hvis vi læser lidt længere i teksten, spørger disciplene i vers 9 Jesus: Hvorfor taler du til dem i lignelser?

De er klar over, tror jeg, at det er svært at forstå for tilhørerne.
Hvorfor er det svært at forstå?
Det er det, fordi det ikke giver et almindeligt billede af en bonde, som er ude at så.

Lignelsen skal fortælle os den sandhed, at i Guds rige skal Guds ord forkyndes til alle, for at de kan blive frelst. Gud vil, at vi skal kende sandheden.

Jesus giver et tydeligt svar på, hvordan lignelsen skal forstås. Det er slet ikke for at gøre det tydeligt eller enkelt. Han siger, at han taler i lignelser, for at vi ikke skal se og ikke forstå, hvad han siger, eller hvad Guds rige er.

Han vil altså skjule Guds rige for mennesker! Men samtidig er det hans hensigt at åbenbare og gøre det klart for dig, som tror.

Evangeliet er skjult for den, som ikke hører og tror, men åbenbart for den, som gør.

Vers 9: Den, der har ører, skal høre.

Lignelsen skal synliggøre, hvilken plads Guds ord får for dit hjerte.
Hele dit liv afhænger af, om du hører Guds ord, eller om du ikke gør. Hele vejen gennem Skriften er det at kende Jesus enten til frelse eller dom. Neutralitet er ikke en mulighed.

Jesus udtrykker det klart i denne lignelse: fald eller frelse. Det er det, som er det store spørgsmål, for det gælder alle mennesker.
Jeg tror så, at det først og fremmest er talt til os, som er i menighederne, os, der bekender os som kristne, og som er medarbejdere i Guds rige.
I alle fire tilfælde høres Ordet, men i de tre første får Djævelen og verden hevet dig bort fra frelsen.
I den sidste hører du: Tager du imod Ordet til frelse, giver Gud væksten i dit liv med Kristus.

Matt 13,23: “Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.”

Så, kære ven, du, som sidder der på stolen, der midt i menigheden, se til, at dit hjertes forhold til din frelser er klart, og at dit hjerte ikke er sløvt.
Forstå med dit hjerte, og omvend dig dagligt.
Må Gud velsigne dig i dette livsvigtige: AT BLIVE FRELST.

Udgivet af

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.

Torben Bitsch

Torben Bitsch, pedel, Videbæk. 51 år, gift med Bente og har 3 børn.