Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Den ægte rigdom

Ugens vidnesbyrd, uge 27 2023. Luk 12,15.

Se jer for og vær på vagt overfor griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod (Luk 12,15).

I det seneste års tid har vi alle både hørt om og i nogen grad mærket inflationen. Det har bl.a. betydet, at de fleste varer, vi køber, er blevet dyrere. Vi har selv, så vel som vore omgivelser, hørt bekymringer og beklagelser over situationen med inflationen.

Der er ikke tvivl om, at inflationen har ramt nogle mennesker hårdt, men flertallet i Danmark har ikke lidt nævneværdig nød af den grund. Men selvfølgelig er der ingen af os, der bryder os om denne udvikling. Nej, vore penge vil vi selv bestemme over. Er der nogen eller noget, der gør indhug i dem, så er vi hurtige til at klage, selv om vi måske i grunden ikke har nogen grund til det. Og hvad er det? Jo, det er griskheden, der stikker sit hoved frem!

Men hvordan lød Guds indledningsord? Vær på vagt over for griskhed. Livet består ikke i, at vi har overflod af penge og ejendele. Vi er Guds skabninger og det er meget mere værd end jordisk rigdom. Hvis alt det vi ejer i dag, blev taget fra os i morgen, hvad ville der så ske?

Den menneskelige reaktion ville nok være bekymring og uro, da de opbyggede planer og målsætninger ville falde fra hinanden, og vi ville opleve, at vore drømme og planer uretfærdigt var blevet ødelagt. Samtidig ville vi være fortvivlede og usikre for vores fremtid. Alt dette ville ske, fordi vi i denne sammenhæng meget let ville komme til at ligne den rige mand, som vi kan læse om i teksten lidt længere fremme (Luk 12,15). Vi havde jo både arbejdet hårdt for det og havde samlet sammen og mente, at vi havde sikret os, som vi skulle.

Men hvad var det, Gud sagde til den rige mand i den situation: ”Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig” (Luk 12,20). Det liv, som Gud havde skabt, ville han kræve. Nej, vores rigdom, vores penge og ejendele er nok gode at have, men det er jordisk rigdom, og det er en rigdom, som er flygtig og uden evig værdi. Den kan ikke frelse os fra synden, og den kan ikke holde os i live. Vi skal alle dø og må forlade de ”fyldte lader”, for det er kun flygtig rigdom, og for denne rigdom kan der ikke købes nogen frelse og frihed for synden. Lukas siger det således i 12,21: ”Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.”

Den ægte rigdom findes hos Gud, eller sagt på en anden måde: Den ægte rigdom er Gud. Gud, der er vores skaber og opretholder, han forbarmede sig over os, sine faldne syndige børn. Det gjorde han, da han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, hen i døden på et kors for os, hvor han med sit blod sonede vores egenrådighed, vores griskhed, vores tro på egne kræfter og rigdom, alt sammen udtryk for vores syndige og faldne natur.

Denne forsonergerning er den ægte rigdom. Og det er en rigdom, som vi på ingen måde selv har mulighed for at samle, uanset hvor store lader vi bygger, eller hvor mange aktieposter vi ejer. Den ægte rigdom ligger frit tilgængelig for alle, som tror på Jesus og hvad han har gjort ved sin død på korset. Har vi denne rigdom, så er vi rige hos Gud, så er vi frelste, så har vi det evige liv hos Gud.

Og som et frelste Guds børn er vi også fyldt af kærlighed. Det kan vi læse i 1 Tim 3,12: ”Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærlighed til hinanden og til alle.”

I Jak 2,5 står der: ”Hør mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham?”

I 2 Pet 3,18 læser vi følgende: ”Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus.”

Ved at læse og høre Guds ord vokser et menneske ved den Hellige Ånds forklaring i erkendelse af Jesus Kristus og på den måde øges vores rigdom hos Gud. Rigdommen hos Gud den ægte rigdom. ”O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab!” Rom 33,11.

Når alt det her er sagt om den flygtige rigdom, så kan man måske sidde tilbage og tænke, at vi skal gøre alt for ikke at samle jordisk rigdom. At samle jordisk rigdom, er ikke imod Guds orden. I Lukas 16 om den uretfærdige godsforvalter siger Jesus i vers 9: ”Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.” Og tænker vi på Abraham, var han også rig på jordisk gods. Det handler derfor ikke om de jordiske skatte som sådan, men det handler om, hvad vi gør med dem, og hvordan vi fejlagtigt tror, at vi kan sikre os både her og i evigheden ved hjælp af dem.

At være rig hos Gud er at leve med Gud i centrum. Det er ikke at leve med mig selv i centrum med en panisk omklamring af de jordiske skatte. Lever vi i en panisk omklamring af vore egne skatte, da er vi med Bibelens eget ord tåber.

Herre vi beder om, at vi må vokse i nåde og erkendelse af dig og på den måde vinde os en evig og ægte rigdom, nemlig en frelse fra vore synder ved Jesu blod og en evighed sammen med dig i Himlen. Amen!

Udgivet af

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.

Thorkil Ambrosen

Thorkil Ambrosen, Hillerød, cand. agro.