Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

De omvendte sig ikke

Ugens vidnesbyrd, uge 5 2018. Åb 16,11.

De forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger (Åb 16,11).

Verdens ledere var for nogle år siden samlet i København for at blive enige om klimatiltag. Håbet var, at man ved at begrænse udslip mv. kunne redde verden – intet mindre!

For den, der læser i Skriften, bør de vældige ødelæggelser af miljøet ikke være overraskende. De er forudsagt i Skriften, og vi kan læse om dem i Åbenbaringsbogen. Der er ingen tvivl om, hvad der er den bagvedliggende årsag. Det er Guds dom over frafaldet. Når mennesker rejser sig i trods mod Gud, rejser Gud naturen mod menneskene. Sådan har Gud gjort siden syndefaldets dag. Vi ser det så klart i Egyptens ti plager. Der er ingen tvivl om, at mennesker er ansvarlige, men det er ikke den ydre forurening, der er problemet, det er synden og oprøret mod Gud og hans bud. At Gud kan bruge vores forurening som udløsende årsag for sine domshandlinger ændrer ikke ved dette.

Men midt i plagerne har Gud en nådig hensigt. Gud vil vække mennesker til erkendelse og omvendelse, mens det endnu er tid. Plagerne er som basuner, der skal klinge for menneskers ører og vække dem af syndesøvnen, vække dem til besindelse, omvendelse og tilflugt til Kristus før den virkelige katastrofe, Guds endelige dom. Målt mod den er de plager, vi nu oplever, for intet at regne!

Når mennesker ikke vil høre på Ordets forkyndere, eller når forkynderne svigter og deres basunrøst ikke længere lyder klart, da sender Gud sin basunrøst over jorden med sit rystende budskab. Gud vil ruske os vågne. Men det er få, der forstår Guds vækkende kald i det, der sker. Nogle bagatelliserer katastroferne, andre søger at hindre dem med forskellige miljøtiltag. Ja, det kan være fint og godt, så langt det rækker.

Sygdom og død er også følger af synden, og vi er glade for alt det, lægevidenskaben har gjort for at lindre og hjælpe, men det kan jo ikke tage sygdommen og døden bort. Tværtimod vil det være sådan, at jo mere mennesker rejser sig mod Gud, jo mere vil lægevidenskaben stå magtesløs mod de sygdomme, der kommer. Sådan vil det også være med kampen for miljøet.

Denne verden går som Titanic mod sin undergang. Gud rusker i os for at fortælle os, at det er på høje tid at gå i livsbåden, før det er for sent. Vores kald som kristne er derfor ikke først og fremmest at engagere os i miljøarbejde, men at kalde til frelse fra dommen!

Vågn op, du, som sover, stat op fra de døde,
Krist lyser for dig!
Op, ser du ej dagen, dens stråler at gløde
af miskundhed rig!
Nu sov ikke længer,
snart over dig hænger
en sortere nat,
om fluks du ej favner din skat.

– M.B. Landstad


Oversættelse: Henrik Gren Hansen

Udgivet af

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.

Per Bergene Holm

Per Bergene Holm, rektor og timelærer ved Bibeleskolen på Fossnes, Norge.