Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

De gav Gud ret

Luk 7,29. Om to skridt på sandhedens vej - til frelse for synderen.

Hele folket, som hørte ham, også tolderne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes’ dåb (Luk 7,29).

Jesus får anledning til at tale til folket om Johannes Døber. Da erkendelsen af Johannes som forløber for Messias havde afgørende betydning for erkendelsen af Jesus, er det med god grund, Jesus benytter sig af lejligheden til at vidne om ham. Jesus viste samtidig folket, hvordan de havde modtaget Johannes’ vidnesbyrd.

Folket og tolderne havde givet Gud ret! Det havde de tilkendegivet ved at lade sig døbe af Johannes. At give Gud ret er det første skridt på sandhedens vej.

Johannes havde forkyndt sandheden, han havde opfordret alle til omvendelse. Derved havde han tydeligt proklameret, at som de var, havde de ikke Guds velbehag. Selvom de var Abrahams børn gjorde det dem ikke retfærdige i Guds øjne.

Kort sagt: Johannes havde prædiket for dem til vækkelse og syndserkendelse.

Her ser vi, hvad der er det første, Gud søger at føre et menneske hen til: en erkendelse af at være synder og have behov for en frelser. Hvis denne erkendelse får magt i et menneskes hjerte, giver han Gud ret.

Her ligger spørgsmålet lige for hånden: Har vi taget dette første skridt på sandhedens vej? Har vi givet Gud ret i hans dom over os? Har vi været villige til at medgive, at i os bor der intet godt – at vi af natur er i syndens og Satans vold og dermed under fordømmelse? Det er Guds vidnesbyrd om alle mennesker. Og netop fordi det er sådan, alle mennesker er af natur, måtte han sende sin søn for at frelse os.

Som dem, der giver Gud ret i hans dom, er vi villige til at lade os frelse. Ja, den frelse, Gud har beredt ved sin søn, bliver den eneste mulighed for os til at blive renset fra syndens urenhed og til at få den retfærdighed, som vi kan bestå for Gud med.

Det næste skridt på sandhedens vej bliver altså dette: at modtage frelsen uforskyldt.


Fra andagtsbogen ”For troen og livet”, Luthersk Missionsforenings Forlag, 1936. (Sprog let opdateret).


Artiklen er fra Nyt Livs blad nr. 3-2023. Hele bladet kan læses her.

Udgivet af

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.

Martinius Svaabeck

Martinius Svaabeck (1864-1936) var forkynder i Luthersk Mission.