Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Bønnens himmelstige

Ugens vidnesbyrd, uge 18 2016. Sl 86,11.

Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed, lad mit hjerte alene frygte dit navn (Sl 86,11).

Vi møder i dette vers tre trin på bønnens stige.

Første trin er bønnen om, at Herrens vej må blive kendt for os!

Det er så vigtigt at blive mindet om det, for vi kan have så mange tanker om det ene og det andet. Vore tanker er imidlertid altid ufuldkomne, kortsigtede, bundne af det jordiske og ofte egoistiske.

Herren siger gennem profeten Esajas: ”Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje (…) For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer” (Es 55,8-9).

Derfor har vi behov for at bede af hjertet: ”Vis mig din vej, Herre.”

Det andet trin på bønnens stige er: ”… så jeg kan vandre i din sandhed.”

Ja, hvad hjælper det, at vi får gode evner og indsigt i jordiske forhold, hvis vi ikke vil følge Herrens vej?

Der er situationer i livet, hvor vi må appellere til vores vilje. Vi må være villige til at forlade vores egne tanker og meninger, ”så jeg kan (eller efter den tidligere oversættelse: vil) vandre i din sandhed”.

Det tredje trin på bønnens stige er, at ”mit hjerte alene frygter dit navn”.

At leve i sandhed og frygte Herrens navn er at leve i barnlig tillid, hvor Jesus er den eneste ene for os.

Det betyder ikke, at vi bliver fri for livets storme og kampe. Men vi bliver befriet fra alle Fjendens falske beskyldninger, når hjertet bliver vendt mod dette ene: at frygte Herrens navn.

David føler sig trøstet ved at se hen til Gud og vidner i v. 15 i samme salme: ”Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rig på troskab og sandhed.”

Her føres vi ind i det lodrette plan, som er så ufatteligt og vidunderligt, at vi ikke forstår det. Gud troner i himlen. Du og jeg befinder os her på jorden. Midt imellem Gud og os, er Jesus. Kun Jesus.

Ham skjuler jeg mig bag. Gud kan ikke se mig – Gud kan kun se Jesus. Jeg er frelst, fordi Jesus er min mellemmand.

Dét er barmhjertighed og nåde.

Udgivet af

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.

Bent Kjøller-Hansen

Bent Kjøller-Hansen, Skjern, afd.leder/off.adm., nu pensionist og prædikant i Luthersk Mission.