Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

At være virkelighedsfjern

Ugens vidnesbyrd, uge 20 2016. Hebr 9,27.

At alle mennesker har en fremtid, af kortere eller længere art, kommer nok ikke bag på de fleste? Men at alle mennesker også har en evighed! Dét kommer bag på de fleste – og ofte for sent …

Virkeligheden for mennesket er ofte noget ganske andet end dets fremtid. For det, som er sandhed og virkelighed for alle mennesker til alle tider, er i sin enkelthed, at det en dag skal møde den levende Gud, ansigt til ansigt. Hebræerbrevet 9,27 siger: ”Det er menneskets lod at dø én gang, og derefter dømmes.”

Med andre ord: Du ved intet om din fremtid, om i morgen eller blot en time frem – men ét ved du med usvigelig sikkerhed: Du skal møde Gud, og modtage din dom.

Intet andet end Guds ord, den hellige skrift, åbenbarer denne simple virkelighed for mennesket.

Underligt nok er det ikke virkeligheden, de fleste er optaget af, men fremtiden. Trods Bibelens klarhed.

Enhver forberedelse til fremtiden tages højtideligt, og livet indrettes efter fremtidens eventuelle ønsker og formål. Evigheden og dens kommende virkelighed klares kort og uden de store omkostninger, skønt evighedens længde og betydning er enorm.

Denne sandhed forklarer slet ikke så lidt om forholdet mellem mennesket og Guds ord. Og igen forklarer det heller ikke så lidt om det, som forkyndes, og det som tros. Ja om det, som er kristendom i nutiden.

Virkelighedsfjern forkyndelse, tro og kristendom = bibelfjern forkyndelse, tro og kristendom.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.