Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

At føres til at møde Gud - at møde lov og evangelium

Ugens vidnesbyrd, uge 19 2020. 2 Mos 19,17.

Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte sig nedenfor fjellet (2 Mos 19,17, norsk 1930-oversættelse).

Moses var en tro tjener for Herren og en god hyrde for Guds folk (Hebr 3,5). For han førte folket til et møde med Gud og med hans ord.

Hvor vi dog trænger til sådanne hyrder! Hyrder, som er kaldet og indsat af Gud, og som har det ene ønske over alt, at vi skal møde Gud. Møde Gud, som han er, og der hvor han er: i hans guddommelige ord.

Moses var en tro tjener for Herren og en god hyrde for Guds folk. Netop derfor førte han ikke folket uden om Sinaj, men til Sinaj. Her mødte folket lovens Gud, uden nogen mellemmand.

Folket måtte og skulle møde Gud på Sinaj under lovens trussel og vrede. Sådan at de ængstedes og frygtede Gud i deres samvittigheder. Sådan at de spurgte efter en mellemmand.

Således beredte Gud Herren folkets hjerter til at modtage og forstå frelsespagten ved offerblodet, som folket også fik på Sinaj (2 Mos 24,8).

Sådan har Gud altid mødt og beredt sit folk. Gennem lov og evangelium, gennem forbandelse og velsignelse. For at virke anger over synden ved loven og taknemlighed og forløsning ved troen på evangeliet om Jesu offer på korset. Først gennem profeter, præster og vidner i den gamle pagt gennem forbilledlige ofre, og – da tiden var inde – gennem Herren selv og apostlene i den nye pagt (Hebr 9,24).

Det er afgørende, at vi bliver sønderknust og oprejst gennem lov og evangelium, om vi skal møde Gud. For sådan er det at møde Bibelens Gud. Og det er det, Gud gør, i mødet med ham – han dræber og gør levende.

Hør selv, hvad Herren vil, at folket skal indse, forstå og erkende: ”Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig; det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, er det mig, der læger” (5 Mos 32,39).

Intet er så befriende som at høre sandheden om sig selv fra Guds mund, blive fri for alt sit eget, og så få lov at høre sig tilgivet og frelst af bare nåde i Kristi blod.

For her banes vejen for og skabes troen på Jesus. Her virker Guds ord og Ånd nemlig tillid til frelsen i Jesus – frem for tillid til min egen retfærdighed! Mit hjerte gøres frit og glad i troen på Jesus, alt imens man undres over Guds store kærlighed til mig.

Tænk om det var muligt, at vi kunne bede Gud om at sende tro arbejdere ud til sin høst, som havde den nåde og det kald over alt: at føre os til et møde med Bibelens Gud? Tænk om vi kunne få nød for det og virkelig bede Herren om det? Først af alt, og også om det skulle koste … Sådan at vi frelses, reddes, forløses og ser Jesus sandt i Ordet.

Bøn: Kære Gud. Tak fordi du har al magt i himmel og på jord. Vil du ikke nok kalde og sende forkyndere, hyrder, ledere og vidner i vores tid, og i vore sammenhænge, som frimodigt vil føre mig til et møde med dig? Kald du, oplær du, og driv du dem ud! Beskyt dem og bevar dem i kærlighed til sandheden først af alt. Og lad dem få lov at tale og blive hørt med tak. Komme dit rige i Jesu navn. Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.