Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Alt må gives

Ugens vidnesbyrd, uge 32 2018. ApG 5,31.

Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse (ApG 5,31).

Mange kæmper med en ret omvendelse. Du vil så gerne have kristenlivet til at lykkes – men du oplever, at dit hjerte ikke sådan kan styres og befales til at elske Jesus og adlyde Guds ord. Og jo mere tiden går, desto mere ser du af dit hjertes kulde og modstand mod Gud. Du mærker vreden mod Gud spire frem, kærlighed til synden, og du synes at fortvivle. Det er som om, at jo mere du kæmper og strider mod synden for at få livet til at blive ret, desto mere afsløres du som halvhjertet og fortabt.

En af de gamle sangskrivere, August Toplady, kendte til den samme nød. Han vidner:

Aldrig jeg ved egen magt
får din lov, o Gud, fuldbragt,
om min iver stod i glød,
om mit hjerte græd af nød,
synden slettes dog ej ud,
førend du har frelst mig, Gud.

Netop fordi det forholder sig sådan, har Gud ophøjet Jesus til fyrste og frelser for at give dig omvendelse og syndsforladelse, helt ufortjent, som Peter forkynder det. For omvendelse og syndsforladelse kan kun gives. Gives frit og ufortjent, og gives sammen! – for de er én og samme ting. At få sine synder forladt i Jesu blod er det samme som at være ret omvendt.

Det er en stor lykke og hvile for os, at Gud har forordnet evangeliet sådan. For det er en lov i Guds rige, at syndernes forladelse og omvendelse kun kan gives og modtages for intet. Det kan ikke fortjenes, for dette ville være imod evangeliet. For du må gøre dig klart, at Kristus selv, fyrsten i Guds rige, har selv underskrevet evangeliets lov med sit blod. Netop for at du skulle kunne få alt givet. Givet alt dét, som omvendelsen kræver. Alt dét, som du aldrig kan stride dig frem til – syndernes forladelse.

Du, som i dag står med et mislykket liv eller kæmper med synd; du, som ikke ser nogen vej frem længere, og ser himlen som lukket for dig; prøv at høre, hvad Peter siger: Gud har ophøjet Jesus på korset som fyrste og frelser for dig – for i dag at give dig omvendelse og dine synders forladelse.

Lad det trænge ind i dit sind, at Jesus ER din frelse og omvendelse. Han er alt det, som du ikke kunne og skal være. Han er: ”lovens ende og ophør, til retfærdighed for dig, som tror” (Rom 10,4). Derfor, om så din urolige samvittighed ikke stemmer overens med Ordet lige nu – da betyder det mindre, for du må give Ordet ret. Evangeliet lyver aldrig.

Tænk, hvor er Gud god! For, at du kan få omvendelse og syndsforladelse givet, har Gud ophøjet Jesus til fyrste og frelser. Og det ved Guds højre hånd, for derved er sagen jo afgjort på højeste sted. Derfor gælder din omvendelse og syndsforladelse ikke så langt, du kan se den i dit liv. Men den gælder i Jesus, ved Guds højre hånd.

Og for at understrege dette siger Peter videre: ”Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham” (ApG 5,32).

Amen.

Udgivet af

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.

Ruben Skov Jensen

Ruben Skov Jensen, Sverige, tavlemontør/elektriker.